ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Ανωτέρου Λειτουργού Εκπαίδευσης

05 Ιουλ 2018 - 13:21


EEY: Διόρθωση στους αναθεωρημένους Πίνακες Διορισίμων

12 Ιουν 2018 - 10:14


EEY: Ανανεωμένοι κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών

08 Ιουν 2018 - 17:30


Aναθεωρημένοι κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών

08 Ιουν 2018 - 17:26


ΕΕΥ:Ενστάσεις για τη μοοριοδότηση /αποτελέσματα εξετάσεων για εγγραφή στους καταλόγους διορισίμων

19 Απρ 2018 - 12:23


ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων με αναπηρίες

27 Φεβ 2018 - 13:39


ΕΕΥ: Ανάρτηση Πινάκων Διοριστέων και Διορισίμων

18 Νοε 2017 - 13:56


ΕΕΥ: Aναθεωρημένoi πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική)

22 Σεπ 2017 - 13:58


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων με αναπηρίες (Ηλεκτρονική)

05 Σεπ 2017 - 11:57


ΕΕΥ: Αλλαγή ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στους πρώτους πίνακες διορισίμων 2018

16 Ιουν 2017 - 15:30


Newsletter