ΟΕΠ: Κενή θέση Συντονιστή Επιχειρησιακού Προγραμματισμού


Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ζητά να προσλάβει Συντονιστή Επιχειρησιακού Προγραμματισμού. Η/Ο επιλεγείσα/είς υποψήφια/ος θα υπογράψει σύμβαση με τον Οργανισμό για περίοδο που θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με δικαίωμα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις (επάρκεια στην εργασία), ανανέωσης για την υπόλοιπη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23/12/2020, 12:00 το μεσημέρι.

Πληροφορίες αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας του Συντονιστή Επιχειρησιακού Προγραμματισμού καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού: https://www.epcr.org.cy/syntonistis2020
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


743