Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη στο Γυμνάσιο Γερίου


Το Γυμνάσιο Γερίου «Ιωνά και Κολοκάση» προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο τα ακόλουθα έγγραφα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2021:

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο
  3. Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου
  4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ ακαθάριστα για κάθε 40' ή 45λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο με βάση τις ανάγκες των μαθητών.

Για τη θέση το σχολείο θεωρεί ότι πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και εμπειρία σχετική με τη θέση αποτελούν πρόσθετα προσόντα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


365