Το Δημοτικό Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για πέντε διδακτικές περιόδους αρχίζοντας από την επαναλειτουργία των σχολείων μέχρι τη λήξη του τρέχοντος μήνα με προοπτική μηνιαίας ανανέωσης.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.). Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα το αργότερο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021 στις 12 το μεσημέρι ή να το αποστείλουν στο e-mail/fax: dim-ag-dimitrios-lef@schools.ac.cy/ 22315562. Η

πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου κατά την οποία θα εξηγηθούν συγκεκριμένα καθήκοντα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της τάξης /του σχολείου που θα είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


990