Δημοτικό Κουκλιών: Προκήρυξη θέσης νια πρόσληψη Σχολικού Συνερνάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Δημοτικό Σχολείο Κουκλιών προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για την περίοδο από 8/2/21 μέχρι 28/2/21 για 5 διδακτικές περιόδους την ημέρα. (Το συμβόλαιο θα ανανεώνεται στο τέλος κάθε μήνα).

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.)

Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

1:Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στο σχολείο το Πανεπιστημιακό Πτυχίο καθώς και το βιογραφικό σημείωμά τους μέχρι τις 4/2/21 στο email [email protected] ή στο fax 26432359. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5/2/21 στις 11:00 π.μ.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος= 40') . Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


389