Δημοτικό Ερήμης: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


   Το Δημοτικό Σχολείο Ερήμης – Πανίκου Χατζηχαμπή (Ενιαίο Ολοήμερο) προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου με ημερομηνία έναρξης 15/2/21, για 5 διδακτικές περιόδους ημερησίως.

(Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 10:45 – 14:25 και Τετάρτη 9:05-12:25)

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τη Δευτέρα 08/02/21 στο e-mail: dim-erimi-lem@schools.ac.cy ή fax 25812706. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


880