Το Α΄ Δημοτικό Λεμεσού: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου.  Η πρόσληψη αφορά στην περίοδο από 15 Μαρτίου 2021 μέχρι  23 Απριλίου 2021 για 4  διδακτικές περιόδους ημερησίως (ενδέχεται να αυξηθούν σε 5 δ.π.), για πέντε μέρες τη βδομάδα, με σοβαρή προοπτική ανανέωσης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.).  Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ή/και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, διαχείρισης θυμού, προβλημάτων  συμπεριφοράς  μαθητή/τριας στον χώρο του σχολείου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και τις 10/03/2021 στο e-mail: [email protected] ή στο fax: 25 692515 .  Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.  Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μεταξύ 11 και 12 Μαρτίου 2021.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

293