Νηπιαγωγείο Αγ. Αντωνίου Λευκωσίας: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 18/5/2021 μέχρι 16/6/2021 για 20  διδακτικές περιόδους εβδομαδιαίως.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.].

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν  στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Κυριακή 16/5/2021 στις 13.00. στο e-mail του σχολείου:    nip-ag-antonios-lef@schools.ac.cy. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1261