Δημοτικό Καρμιώτισσας: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδιών-Καρμιώτισσας προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 18/5/21 μέχρι 16/6/21 για πέντε (5)  διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα προσόντα:

*Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα]:

*Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 15/5/21 στο e-mail/fax: [email protected]/ 25821446. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


719