Δημ. και Κοιν. Νηπιαγωγείο Έμπας: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικής Συνεργάτιδας ΟΑΠ


Το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Έμπας προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικής Συνεργάτιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2021 για  5 (πέντε) διδακτικές περιόδους. (Η σύμβαση θα ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες μέχρι τον Ιούνιο).

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά). Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 23/09/2021 και ώρα: 11:00 πμ στο e-mail ή στο fax του σχολείου. Η πρόσληψη Σχολικής Συνεργάτιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου, στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.(θα ενημερωθείτε αργότερα για την ώρα συνέντευξης).

Η αντιμισθία της Σχολικής Συνεργάτιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


353