Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη ΟΑΠ στο Γυμνάσιο Γερίου


Το Γυμνάσιο Γερίου «Ιωνά και Κολοκάση» προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο Σχολείο, για την περίοδο από τις 4 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2021, για 4 περιόδους ημερησίως.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μέχρι την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Σχολείου ή να αποστείλουν στο email gvm-geri-lef@schools.ac.cv τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο

Για τη θέση το Σχολείο θεωρεί ότι πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και εμπειρία σχετική με τη θέση αποτελούν πρόσθετα προσόντα.

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του Σχολείου. Η προσκόμιση Safe Pass είναι απαραίτητη.

Σε περίπτωση πρόσληψης, ο σχολικός Συνεργάτης πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα:

  1. Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου
  2. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ ακαθάριστα για κάθε διδακτική περίοδο (40' ή 45' αναλόγως του προγράμματος). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του Σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζονται από το Σχολείο με βάση τις ανάγκες των μαθητών. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο εγχειρίδιο: «Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο ρόλος του σχολικού συνεργάτη».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


731