Δημοτικό Ανθούπολης (ΚΒ): Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης (ΚΒ) προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 19 Οκτωβρίου 2021 μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2021 για τρεις (3) διδακτικές περιόδους ημερησίως με ενδεχόμενη ανανέωση του συμβολαίου μετά τη λήξη του.  

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.). Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν ή αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2021 η ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα στο     e-mail: [email protected] ή στη Γραμματεία του σχολείου μας μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, η ώρα 1:00μμ. Η εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από Επιτροπή του Σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα δέκα ευρώ (€10) για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το Σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες.

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


458