Γυμνάσιο Αγλαντζιάς: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

29 Σεπ 2021 - 15:02


Δημοτικό Λεμεσού Δ (ΚΑ): Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

25 Σεπ 2021 - 10:39


Προκήρυξη θέσης σχολικού συνεργάτη απογευματινής απασχόλησης Α’ Δημ. Νηπιαγωγείου Μακεδονίτισσας

25 Σεπ 2021 - 10:06


Δημοτικό Κάτω Πολεμιδιών ΚΔ: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

23 Σεπ 2021 - 19:27


Δημοτικό Ιδαλίου Β: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

23 Σεπ 2021 - 19:19


Ε’ Δημ. Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

23 Σεπ 2021 - 11:47


Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη ΟΑΠ στο Γυμνάσιο Γερίου

23 Σεπ 2021 - 11:41


Δημ. και Κοιν. Νηπιαγωγείο Έμπας: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικής Συνεργάτιδας ΟΑΠ

19 Σεπ 2021 - 14:39


Γυμνάσιο Αγ. Μάμαντος Τραχωνίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Συνολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

11 Σεπ 2021 - 09:24


Κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία. 8 Ιουλίου 2021

08 Ιουλ 2021 - 13:49


Newsletter