Θέκλειο Γυμνάσιο: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Θέκλειο Γυμνάσιο προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για 20  διδακτικές περιόδους την εβδομάδα ανάλογα με το πρόγραμμα.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή άλλων συναφών κλάδων με τους οποίους ο/η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να εργαστεί ως Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά..

Το πτυχίο της ψυχολογίας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα όπως επίσης επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών/τριών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 22/11/2021 στην γραμματεία του σχολείου δια χειρός, ή να το αποστείλουν με email ή φαξ. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


525