Γυμνάσιο Λατσιών: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/ιδας της ΟΑΠ


Το Γυμνάσιο Λατσιών προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη ή Σχολικής Συνεργάτιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για τέσσερις (04)  διδακτικές περιόδους, από  30 Νοεμβρίου 2021  μέχρι και 28 Ιανουαρίου 2022, με την προοπτική να συνεχιστεί καθʾ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά..
  • Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.

Βιογραφικό  σημείωμα:

  • Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν  το βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ του σχολείου: 22486036 ή στο  email του σχολείου: [email protected]  μέχρι την  Παρασκευή,  26 Νοεμβρίου 2021, στις 12 το μεσημέρι.

Συνέντευξη των ενδιαφερομένων:

  • Η εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη ή Σχολικής Συνεργάτιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα,  29 Νοεμβρίου 2021, από τις 7.45 έως και τις 9.45 π.μ.

Αντιμισθία:

  • Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη ή της Σχολικής Συνεργάτιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο, και  καταβάλλεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες.

Αγορά υπηρεσιών:

  • Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


424