Α Δημοτικό Αγλαντζιάς: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


To Α΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς  (Αγίου Γεωργίου)  προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 2.12.21  μέχρι 22.12.21 για  4   (τέσσερις) διδακτικές περιόδους ημερησίως. (με ενδεχομένη ανανέωσής της, μετά τη λήξη της) .

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.]

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου στις 13:00, στο e-mail: [email protected]  ή στο fax: 22 330 469  Η εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Το άτομο το οποίο θα επιλεγεί , θα κληθεί στη συνέχεια να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου,

2) Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο από την Αστυνομία και

3) Αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων του/της προσόντων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


545