Γυμνάσιο Κιτίου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από Δεκέμβρη μέχρι 23/12/2021 για 20 διδακτικές περιόδους (Θα ανανεωθεί μετά μέχρι το τέλος Μαΐου 2022)

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.] .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 08/12/2021 στο e-mail: [email protected] ή στο fax: 24-425010. Η εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση  να (προσκομίσουν ή να την αποστείλουν)

Με την αίτηση επίσης θα προσκομίσουν βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από την Αστυνομία και το πτυχίο

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


753