Περ. Γυμνάσιο Λιβαδιών: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/τιδας


Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/τιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 07/01/2022 μέχρι 31/5/2022 για 7 διδακτικές περιόδους την ημέρα.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης: 

Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (π.χ. εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος, Εργοθεραπευτήςκ.α.)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Τετάρτη, 15/12/2021 στις 12:00 το μεσημέρι στο  email:[email protected]

Η εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/τιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου την Πέμπτη 16/12/2021το πρωΐ.

Η αντιμισθία του/της σχολικού συνεργάτη/τιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος είναι 40 λεπτά). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών αυτού/τής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


614