Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

14 Δεκ 2021 - 13:18


ΣΤ΄ Δημ. Νηπιαγωγείο Πάφου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

11 Δεκ 2021 - 17:56


ΙΑ΄ Δημ. Νηπιαγωγείο Πάφου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

08 Δεκ 2021 - 17:36


Περ. Γυμνάσιο Λιβαδιών: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/τιδας

07 Δεκ 2021 - 11:10


Νηπιαγωγείο ΜΑΝΑ: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

07 Δεκ 2021 - 09:23


Δημοτικό Μ. Γειτονιάς ΚΘ: Προκήρυξη θέσης νια εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

04 Δεκ 2021 - 11:42


Γυμνάσιο Κιτίου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

04 Δεκ 2021 - 11:09


Kενή θέση Σχολικού Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Αναρίτας

01 Δεκ 2021 - 08:20


ΙΓ΄Δημ. Νηπιαγωγείο Λεμεσού: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

25 Νοε 2021 - 09:23


Κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία 24/11/2021

24 Νοε 2021 - 19:58


Newsletter