Δημοτικό Αποστόλου Λουκά: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

23 Δεκ 2021 - 09:20


Δημοτικό Καϊμακλίου Γ΄ (ΚΒ): Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

22 Δεκ 2021 - 08:50


Δημοτικό Κ. Πολεμιδιών Β΄ Αγ. Γεωργίου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

20 Δεκ 2021 - 19:47


Γυμνάσιο Ακροπόλεως: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

20 Δεκ 2021 - 08:39


Περ. Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη (ΟΑΠ)

18 Δεκ 2021 - 10:37


Στ΄ Δημοτικό Πάφου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

16 Δεκ 2021 - 12:29


Δημοτικό Δευτεράς: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

16 Δεκ 2021 - 09:35


Γυμνάσιο Πολεμιδιών: Προκήρυξη 2 θέσεων για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

15 Δεκ 2021 - 13:00


Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

14 Δεκ 2021 - 13:18


ΣΤ΄ Δημ. Νηπιαγωγείο Πάφου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

11 Δεκ 2021 - 17:56


Newsletter