Περ. Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη (ΟΑΠ)


Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας, για παροχή βοηθητικού, παιδαγωγικού έργου στο Σχολείο καθημερινά για τέσσερις περιόδους, για την περίοδο από 7η Ιανουαρίου 2022 μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2021 - 2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη, 22/12/2021 τα πιο κάτω έγγραφα: 

1.    Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

2.    Αντίγραφο πτυχίου Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.)  

3.    Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου

4.    Βεβαίωση σύμφωνα με τον «Περί Πρόσληψης και Καταπολέμησης της σεξουαλικής  κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο».

Επιπρόσθετα προσόντα που θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

1.    Παιδαγωγική κατάρτιση,

2.    Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες,

3.    Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου.

4.    Προηγούμενη εμπειρία

Η εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα προνοεί απασχόληση μαθητή για τέσσερις (4) περιόδους την ημέρα.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 10 (ευρώ) για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του Σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το Σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες.  Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


551