Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 21 Φεβρουαρίου  μέχρι τη λήξη των μαθημάτων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς για 4 διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ικανό για διορισμό  στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, όπως Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος  και άλλων συναφών κλάδων.

Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονεκτήματα όπως εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως αποστείλουν  μέχρι τις 11/2/2022 στο e-mail του σχολείου  [email protected]  ή στο fax 22320196 τα ακόλουθα έγγραφα:

  1.  Βιογραφικό Σημείωμα
  2.  Πτυχίο Πανεπιστημίου

Η εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1680