Περ. Γυμνάσιο Λιβαδιών: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/τιδας

07 Δεκ 2021 - 11:10


Νηπιαγωγείο ΜΑΝΑ: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

07 Δεκ 2021 - 09:23


Δημοτικό Μ. Γειτονιάς ΚΘ: Προκήρυξη θέσης νια εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

04 Δεκ 2021 - 11:42


Γυμνάσιο Κιτίου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

04 Δεκ 2021 - 11:09


Kενή θέση Σχολικού Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Αναρίτας

01 Δεκ 2021 - 08:20


ΙΓ΄Δημ. Νηπιαγωγείο Λεμεσού: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

25 Νοε 2021 - 09:23


Κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία 24/11/2021

24 Νοε 2021 - 19:58


Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

24 Νοε 2021 - 12:42


Α Δημοτικό Αγλαντζιάς: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

23 Νοε 2021 - 10:39


Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

22 Νοε 2021 - 16:37


Newsletter