Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Γεροσκήπου: Προκήρυξη θέσης Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Γεροσκήπου προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 4/4/22 μέχρι 15/4/22 (με πιθανότητα ανανέωσης), για 6 διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος, κ.ά. Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 30/3/2022 στο e-mail: [email protected] . Της πρόσληψης Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα προηγηθεί συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


814