Προκήρυξη θέσης για Σχολικό Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ στο Δημοτικό Καθαρής-Δ. Λιπέρτη (Λάρνακα)


Το Δημοτικό Σχολείο Καθαρής στη Λάρνακα προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/Συνεργάτιδας για παροχή παρεμβατική στήριξης από 2 Μαΐου 2022 για 3 διδακτικές περιόδους την ημέρα (3x40’).

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.). Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ., μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών, εμπειρία στήριξης παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες. Ο υποψήφιος θα εκπαιδευτεί στην παροχή παρεμβατικής στήριξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν μέχρι τις 26/4/2022, το βιογραφικό τους σημείωμα και στις ΔΥΟ πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]

[email protected]

Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


904