Περ. Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη (ΟΑΠ)

18 Δεκ 2021 - 10:37


Στ΄ Δημοτικό Πάφου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

16 Δεκ 2021 - 12:29


Δημοτικό Δευτεράς: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

16 Δεκ 2021 - 09:35


Γυμνάσιο Πολεμιδιών: Προκήρυξη 2 θέσεων για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

15 Δεκ 2021 - 13:00


Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

14 Δεκ 2021 - 13:18


ΣΤ΄ Δημ. Νηπιαγωγείο Πάφου: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

11 Δεκ 2021 - 17:56


ΙΑ΄ Δημ. Νηπιαγωγείο Πάφου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

08 Δεκ 2021 - 17:36


Περ. Γυμνάσιο Λιβαδιών: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού Συνεργάτη/τιδας

07 Δεκ 2021 - 11:10


Νηπιαγωγείο ΜΑΝΑ: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

07 Δεκ 2021 - 09:23


Δημοτικό Μ. Γειτονιάς ΚΘ: Προκήρυξη θέσης νια εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

04 Δεκ 2021 - 11:42


Newsletter