Δημοτικό Καϊμακλίου Γ΄ ΚΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

07 Δεκ 2022 - 10:58


Περ. Δημοτικό Ταμασού. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

05 Δεκ 2022 - 19:23


Γυμνάσιο Αγλαντζιάς: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

03 Δεκ 2022 - 17:03


Γ΄Δημοτικό Παλουριώτισσας: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

03 Δεκ 2022 - 16:28


Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Πλατύ Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

02 Δεκ 2022 - 11:47


Ι’ Δημοτικό Πάφου: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

02 Δεκ 2022 - 09:01


Δημοτικό Κολοσσίου Α΄- Απ. Λουκά: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

02 Δεκ 2022 - 08:54


IA΄ Δημοτικό Πάφου: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

01 Δεκ 2022 - 09:03


Δημοτικό Ι΄(ΚΑ) Χαλκούτσας: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

30 Νοε 2022 - 12:14


Δημοτικό Αγίου Μάρωνα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

30 Νοε 2022 - 12:03


Newsletter