Δημ. Νηπιαγωγείο Παρεκκλησιάς: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

05 Φεβ 2021 - 11:26


Δημοτικό Ερήμης: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

04 Φεβ 2021 - 08:05


Δημοτικό Μαρωνίου-Ψεματισμένου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

01 Φεβ 2021 - 11:19


Δημοτικό Πάφου ΙΑ' Αγ. Σπυρίδωνα: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

31 Ιαν 2021 - 11:52


Δημοτικό Κουκλιών: Προκήρυξη θέσης νια πρόσληψη Σχολικού Συνερνάτη/ιδας ΟΑΠ

30 Ιαν 2021 - 10:47


Δημοτικό Ιδαλίου Β: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

29 Ιαν 2021 - 08:46


Δημοτικό Τραχωνίου Β΄: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ

28 Ιαν 2021 - 10:11


Το Δημοτικό Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

27 Ιαν 2021 - 10:35


Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη στο Γυμνάσιο Γερίου

26 Ιαν 2021 - 09:50


Δημοτικό Σχολείο Λατσών Β΄: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

25 Ιαν 2021 - 15:31


Newsletter