Περ. Δημοτικό Ταμασού: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το  Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 17/5/2022 μέχρι 15/6/2022  για 4 (τέσσερις)  διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής,Ψυχολόγος κ.ά.). Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ.:

1 . Πείρα με παιδιά

2 . Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 14/5/2022 στο e-mail: dim-tamasos-lef@schools.ac.cyή στο  fax: 22 624424 .Η εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. Η  συνέντευξη αναμένεται να γίνει την Δευτέρα 16/5/2022  το απόγευμα, σε ώρα που θα ανακοινωθεί εκ των προτέρων .

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 10 (δέκα) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 621608
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2774