Κενή θέση καθηγητή στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου


Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη μιας (1) θέσης καθηγητή για διδασκαλία πιάνου ως δεύτερο όργανο στη Λευκωσία για την Ακαδημαϊκή χρονιά (2023-2024) και συγκεκριμένα από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι τις 31 Μαΐου 2024.

Θα αναλάβει τη διδασκαλία πιάνου ως μέχρι είκοσι (20) υποτρόφους της Ακαδημίας μεταξύ των ηλικιών 15 - 18 χρονών για μία ώρα την εβδομάδα. Το ωράριο εργασίας θα είναι μεταξύ των ωρών 15:00-19:00 Δευτέρα με Παρασκευή. Η έδρα της Ακαδημίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου είναι στη Λευκωσία και όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Λευκωσία στο παρόν στάδιο.

Το έντυπο της προκήρυξης, στο οποίο αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν την θέση καθώς και το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyso.org.cy (χώρος ανακοινώσεων).

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1992