Κενή θέση Σχολικού Βοηθού/συνοδού στο Δημοτικό Σχολείο Εργατών


Η Σχολική Εφορεία Εργατών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσης Σχολικού Βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο Εργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι:

*Απόφοιτος Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με Ειδικές Ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή Σχολείο.

*Πτυχίο Νοσηλευτικής ή πτυχίο συναφές με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε θέματα νηπιαγωγείου, ψυχαγωγίας Κοινωνικού Λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία της/του θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

*Να είναι υγιής βάσει σχετικού πιστοποιητικού από Κυβερνητικό γιατρό.   ( Η πρόσληψη της/του Εργοδοτουμένης/ου είναι από αίρεση μέχρι την προσκόμιση του πιστοποιητικού υγείας).

*Αποκλείονται πρόσωπα α και β βαθμού συγγένειας προς το παιδί που θα εξυπηρετείται.

*Γνώση πρώτων βοηθειών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

*Όροι εργασίας και συνθήκες εργοδότησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Εργατών.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Σχολική Εφορεία Εργατών το αργότερο μέχρι 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 1.00 μ.μ. Λεωφ. Γρηγόρη 21 – 2643 Εργάτες.

Εκ της Σχολικής Εφορείας Εργατών

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


332