Το ΚΕΚ KES College παρουσιάζει 9 πρωτοποριακά και εξειδικευμένα προγράμματα


Μεταξύ αυτών το μοναδικό στο είδος του καινοτόμο πρόγραμμα «Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης»  

Το  Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρισης @ KES College λειτουργεί από το 2014 και είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικά, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Έχει μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και προσφέρει προγράμματα κατάρτισης (Πολυεπιχειρησιακά και Μονοεπιχειρησιακά) καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διαθέτει έμπειρα και προσοντούχα στελέχη και έχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών με πλούσια τεχνογνωσία.

Μέσα στο Β΄ Εξάμηνο του 2020 έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης. Τέσσερα Προγράμματα θα εφαρμοστούν εξ αποστάσεως (Τηλεκπαίδευση) και πέντε θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων. Καλύπτουν τις ανάγκες, που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την αλλαγή της νομοθεσίας και τα νέα δεδομένα της οικονομίας και της αγοράς.

Τα εννέα Προγράμματα που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα, καλύπτουν αρκετούς τομείς της οικονομίας, είναι πρωτοποριακά και εξειδικευμένα με  ενδιαφέρον και επίκαιρο θεματολόγιο και είναι τα ακόλουθα:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΘΗΣΗΣ * (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
 • ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 • ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕMΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ * (ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση) ΣΕΠ/CYQF/EQF5
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 • ΕΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ * (ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση) ΣΕΠ/CYQF/EQF5

Τα περισσότερα Προγράμματα (επτά από τα εννέα) έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2020.

Επισημαίνεται ότι, το πρώτο Πρόγραμμα που αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου 2020 με τίτλο «Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης» είναι καινοτόμο και το μοναδικό στο είδος του. Έχει διάρκεια 42 ώρες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εργαλείων.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα για κάθε δικαιούχο χορηγήματος από την ΑνΑΔ είναι ΜΟΝΟ €180 (το κανονικό δικαίωμα συμμετοχής χωρίς επιχορήγηση είναι €894).

Συνοπτικά τα Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στο Πρόγραμμα Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης είναι τα ακόλουθα:

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεμάθησης

 • Powerpoint, Prezi, Sway για τη δημιουργία και προβολή ψηφιακών παρουσιάσεων.
 • Canva για τη δημιουργία άλλου πολυμεσικού υλικού.
 • Microsoft Forms για δημιουργία διαγνωστικών και εξεταστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίων.
 • Kahoot για τη δημιουργία διαγνωστικών και εξεταστικών δοκιμίων κατά τη διάρκεια της διαμορφωτικής και της τελικής/απολογιστικής αξιολόγησης.
 • MindMapping και digital whiteboard για δημιουργία ιδεοκατασκευών κατά τη διάρκεια καταιγισμού ιδεών.
 • Zoom για σύγχρονη τηλεμάθηση και συνεργασία με διαχωρισμό σε ομάδες εργασίας για εφαρμογή ενεργητικών, συμμετοχικών και διαδραστικών τεχνικών μάθησης (zoom breakout rooms). Επίσης το zoom υποστηρίζει chat για υποβολή ερωτημάτων, τηλεψηφοφορία (polling) για διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των καταρτιζόμενων και ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης.
 • Padlet για να γράφουν σχόλια και ερωτήσεις οι καταρτιζόμενοι τα οποία θα είναι προσβάσιμα σε όλους.
 • Ασύρματη γραφική ταμπλέτα με γραφίδα για να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρονικός πίνακας από τον εκπαιδευτή.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης τηλεμάθησης

 • Google Classroom ψηφιακή τάξη για τη διανομή/διαμοιρασμό ψηφιακών εγγράφων, ανάρτηση υλικού, εργασίες, διαγνωστικά δοκίμια και ερωτηματολόγια με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KESCollege για να κατεβάσετε όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια των Προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://training.kes.ac.cy/ .

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KESCollege

Λεωφ. Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνο: 22875737  Φαξ: 22756562   Email:[email protected]

* Η Προδιαγραφή του Προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ και υποβλήθηκε Αίτηση για έγκριση της εφαρμογής του.  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


788