Έγκριση ΚΕΚ KES College και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)


Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ενέκρινε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College να λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων (ΚΑΕΠ) στους τομείς της Τουριστικής Βιομηχανίας και της Παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

H έγκριση αφορά αξιολογήσεις υποψηφίων στα πιο κάτω επαγγελματικά προσόντα:

  • Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων - Επίπεδα 3, 4, 5,
  • Αρτοποιία - Επίπεδο 4,
  • Ζαχαροπλαστική - Επίπεδα 4, 5 και
  • Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Επίπεδο 5.

Το Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) του ΚΕΚ @ KESCollegeκαλεί τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για πιστοποίηση στα πιο πάνω επαγγελματικά προσόντα, να αποταθούν στο ΚΑΕΠ για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και την υποβολή αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του  Κέντρου Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) του Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου www.training.kes.ac.cyή να επικοινωνήσετε με τον κ. Πανίκο Παναγίδη (Διευθυντή του ΚΑΕΠ):

  • στο τηλέφωνο: +357 22 875737,  Εσωτ.120 ή
  • με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή/και [email protected]

H διεύθυνση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College είναι Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία – Κτήριο C.                                                  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1097