Συμμετοχή KES College στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Online Schooling


Το KES College συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “Online Schooling” με τρεις καθηγητές του, σε συνεργασία με τους:

*  Střední průmyslová škola chemická - Τσεχία

*  Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi - Τουρκία

*  Byåsen videregående skole - Νορβηγία

*  Valgamaa Kutseoppekeskus - Εσθονία

Η περίοδος διάρκειας του προγράμματος είναι 12 μήνες και σκοπός του είναι η ανάδειξη διάφορων μέσων που θα προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να διδάξουν και να μάθουν, αντίστοιχα, στο Διαδίκτυο.

Έμφαση δίνεται στην προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών ως προς την παροχή υψηλής ποιότητας διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και στη μεθοδολογία ανάπτυξης διαδικτυακών μαθημάτων. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εκπαιδευτικών και τεχνολογίας για τη διασφάλιση της επιτυχούς διδασκαλίας, καθώς και στην ανάπτυξη διαθέσιμων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

Επιπλέον, επιδιώκεται η υποστήριξη των φοιτητών στην απόκτηση επαγγελματικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων, στην αυτοαξιολόγησή τους και στην προετοιμασία τους για νέους τρόπους μάθησης. Σκοπός είναι η αύξηση των κινήτρων των φοιτητών για σπουδές και η προώθηση της ομαδικής εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τέλος, στοχεύεται η ενίσχυση της χρήσης διαδικτύου και διάφορων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά και για τη διευκόλυνση της διαδραστικής ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας στο World Wide Web.

Οι ομάδες στόχοι του “Online Schooling” είναι:

*  Εκπαιδευτικοί, που εφαρμόζουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση.

*  Φοιτητές από επαγγελματικές σχολές που παρακολουθούν διαδικτυακή μάθηση.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος συγκαταλέγονται τα εξής:

*  Δημιουργία Εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς

*  Συγγραφή Οδηγού Αξιολόγησης

*  Συλλογή Πόρων Προγραμμάτων Σπουδών και Live Πόρων

*  Ανάπτυξη Ψηφιακών εργαλείων για online διδασκαλία

*  Φόρμες Αξιολόγησης

Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, μέσω της συνεργασίας των σχολών-εταίρων, και να ενσωματώσει τη διαδικτυακή διδασκαλία και αξιολόγηση με επιτυχία και με υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση. Αναφορικά με τους φοιτητές, θα ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, με στόχο μια επιτυχημένη πορεία στις μελλοντικές τους θέσεις στην εθνική και διεθνή αγορά εργασίας, καθιστώντας τους υπεύθυνους πολίτες.

#OnlineSchooling
#
DigitalTeaching
#
ErasmusPlus

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα “Online Schooling” μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://onlineschooling134834085.wordpress.com/

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1039