14 επιχορηγημένα Προγράμματα του ΚΕΚ KES College για το Β εξάμηνο 2021


Το  Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης @ KES College λειτουργεί από το 2014 και είναι πιστοποιημένο KEK από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Επίσης έχει εγκριθεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ).

Μέσα στο Β΄ Εξάμηνο του 2021 έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν δεκατέσσερα (14) επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης. Καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την αλλαγή της νομοθεσίας και τα νέα δεδομένα της οικονομίας και της αγοράς.

Οι Προδιαγραφές των δεκατεσσάρων προγραμμάτων που αναφέρονται πιο κάτω, έχουν εγκριθείαπό την ΑνΑΔκαι καλύπτουν αρκετούς τομείς της οικονομίας, έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο με  ενδιαφέρον και επίκαιρο θεματολόγιο.

 • H σημαντικότητα του επιχειρηματικού και οικονομικού πλάνου διαχείρισης κρίσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές–Τηλεργασία και Τηλεδιάσκεψη για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης  (Εξ αποστάσεως εκπαίδευση).
 • Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Διαδρομή 1) ΣΕΠ/CYQF/EQF5

(Εξ αποστάσεως εκπαίδευση).  

 • Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Μέσης διάρκειας) ΣΕΠ/CYQF/EQF5       

(Εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

 • Η μετάβαση και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή στο  Facebook.
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής για Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων.
 • Οι οικονομικές καταστάσεις, η ανάλυση τους και η λήψη αποφάσεων.
 • ·Εκπαίδευση Υπευθύνων ΕΣΥΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης).
 • · Εισαγωγή  και  Μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στους Χώρους Εργασίας.
 • · Διοίκηση Εστιατορίου.
 • ·  Διοίκηση Αποθήκης Ξενοδοχείων, Μονάδων Τροφοδοσίας και Εστιατορίων.
 • ·  Οδηγός Σύνταξης και Δημιουργίας Μοντέρνου Μενού Εστιατορίου.  
 • ·  Εργαστήρι Μοριακής κουζίνας.

Περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικά φυλλάδια, προγραμματιζόμενες ημερομηνίες εφαρμογής και δηλώσεις συμμετοχής:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης@KESCollege

Λεωφ. Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνο: 22875737          Φαξ: 22756562            

Email:[email protected] 

www.training.kes.ac.cy

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


605