Συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών KES College στο Erasmus+ “STEM in Education” στην Εσθονία


Το KES College συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “STEM in Education”, από το 2019, και οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία με τη χρήση διαθεματικών συνδέσμων που περιλαμβάνουν θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών, οδηγώντας στη συντομογραφία STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Η εφαρμογή της προσέγγισης STEM συμβάλλει έτσι στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα είναι πολύ σημαντική η συμβολή στους εκπαιδευτικούς, εμπλέκοντας την Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και την εφαρμογή νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αυξάνοντας τα κίνητρα των φοιτητών για μελέτη.

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, προγραμματίστηκαν τέσσερα διεθνή εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, με επίκεντρο τη σκίαση θέσεων εργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση STEM, τη διδασκαλία σε ομάδες κλπ.

Στις 26 με 30 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε η κινητικότητα του Προγράμματος STEM in Education, η οποία ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές από τα έξι (6) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Εταίρους, προερχόμενοι από τις χώρες Τσεχία, Τουρκία, Εσθονία, Νορβηγία, Ιταλία και Κύπρο. Η συνάντηση φοιτητών και καθηγητών από όλες τις χώρες πραγματοποιήθηκε στην πόλη Valga, στην Εσθονία και το KES College εκπροσωπήθηκε από τους φοιτητές Μάριο Σάββα, από το Πτυχίο Διοίκησης Ιατρικών Επισκεπτών και την Κωνσταντίνα Θεοφάνους, Ανώτερο Δίπλωμα Κηποτεχνίας και Σχεδιασμού Κήπου. Τους φοιτητές συνόδευσαν η Υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα, κ. Ευφροσύνη Αντωνίου, Λέκτορας της Σχολής Περιβαλλοντικών Σπουδών και η Δρ. Ανδρούλλα Μηλιώτου, Συντονίστρια των Προγραμμάτων Σπουδών Πτυχίο “Διοίκησης Ιατρικών Επισκεπτών” και Δίπλωμα “Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου”.

Οι φοιτητές παρακολούθησαν διάφορα σεμινάρια και workshops γύρω από τις εφαρμογές STEM και παιδαγωγικά πειράματα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε διεθνής διαγωνισμός ανάμεσα σε ομάδες που αποτελούνταν από διαφορετικής εθνικότητας φοιτητές, για τη δημιουργία βίντεο για συγκεκριμένα θέματα και επίλυση δοκιμασιών STEM.

Νικήτρια στο διεθνή διαγωνισμό ήταν και η ομάδα που συμμετείχε ο φοιτητής του KES College, Μάριος Σάββα!
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


405