Κολλέγιο ΚΕΣ: Πενήντα συν ένα χρόνια προσφοράς στην παιδεία και την κοινωνία


Πέτρος Στυλιανού, Γεν. Διευθυντής: «Η Κύπρος θα μπορούσε να γίνει πολύ ελκυστική για επαγγελματικά προγράμματα μη πανεπιστημιακού επιπέδου για φοιτητές από γειτονικές χώρες και χώρες της ανατολικής Ευρώπης»

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τη Δημοσιογράφο Δόξα Κωμοδρόμου ευχαρίστησε ο Γενικός Διευθυντής του Κολλεγίου KEΣ, κ. Πέτρος Στυλιανού για την πρωτοβουλία μέσα από την εκπομπή «Πανεπιστημιακοί Θησαυροί» να αναδεικνύονται ισότιμα όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μιλήσουν για τη δουλειά που επιτελεί το κάθε ένα ξεχωριστά για την εκπαίδευση, την έρευνα και την προσφορά τους στην κοινωνία. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2022 https://bit.ly/3B3enMs, o κ. Στυλιανού αναφέρθηκε στο ιστορικό του Κολλεγίου ΚΕΣ, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1971, ένα από τα αρχαιότερα κολλέγια στην Κύπρο, από τον αείμνηστο Θεόδωρο Στυλιανού – Φιλόλογο και  ιδρυτή του Κολλεγίου και τη σύζυγό του Αθηνά Στυλιανού, με την επωνυμία Κέντρο Επαγγελματικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ), το οποίο μετεξελίχθηκε σε Ιδιωτικό Κολλέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τον Περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο του 1987. Μίλησε για τις 5 Σχολές και τα 22 Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών, αλλά και την κρατική χορηγία ύψους €3.420 για κάθε χρόνο σπουδών.

Στο ερώτημα της δημοσιογράφου σε τι διαφέρει από άλλα κολλέγια για να επιλέξει κάποιος/α να σπουδάσει στο ΚΕΣ, ο κ. Στυλιανού είπε πως αυτό που το χαρακτηρίζει πολύ έντονα από τον καιρό της ιδρύσεώς του, πέραν του επαγγελματικού του χαρακτήρα, είναι η διαχρονική δημιουργία πρωτοποριακών ΠΣ μοναδικών στην Κύπρο όταν δημιουργούνταν και λειτουργούσαν. «Ακόμη και σήμερα, κάποια από τα προγράμματα σπουδών λειτουργούν και προσφέρονται μόνο από το KESCollege, προσφέροντας διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του. Μερικά από αυτά είναι τα προγράμματα «Γραμματέων – Λογιστών», «Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακών Σπουδών», «Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων»,  «Αισθητικής», «Μαγειρικής και Γαστρονομικών Τεχνών», «Ιατρικοί Επισκέπτες», «Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου», «Κηποτεχνία» και «Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου»,  «Εφοδιαστική/Logistics» και  «Εφοδιαστική/Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», «Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness» και «Διοίκηση Ιατρικών Επισκεπτών» που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου».

Ο κ. Στυλιανού μίλησε και για τις ευκαιρίες των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, δίνοντας έμφαση στα προσόντα που αποκτά ένας απόφοιτος του Κολλεγίου ΚΕΣ, καθώς όπως είπε, μέσα από τα πολλά χρόνια λειτουργίας του κολλεγίου ήδη έχει εδραιωθεί η θέση του μέσω της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του και του υψηλού επιπέδου μόρφωσης που προσφέρει στους τομείς και στα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην υπογραφή μνημονίων συνεργασίας τόσο για την πρακτική άσκηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,  αλλά και μετά την αποφοίτησή τους, που βοηθούν στην γρηγορότερη επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Όσον αφορά στο ερευνητικό έργο του Κολλεγίου, ο κ. Στυλιανού είπε πως το 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του KES College αποφάσισε την ίδρυση του KES RESEARCH CENTRE, ενός μη κερδοσκοπικού, ερευνητικού οργανισμού, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. «ToKESCollege, δυνάμει ενός μνημονίου συνεργασίας με το KESResearchCentre παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα και τις μελέτες/έρευνες που αναλαμβάνει και/ή εκτελεί και/ή διαχειρίζεται και/ή εκπονεί το Ερευνητικό Κέντρο στους τομείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των σκοπών του, δυνάμει του Ιδρυτικού Εγγράφου και βάσει του Καταστατικού του στο πλαίσιο ή και σε συνδυασμό με τα Προγράμματα Σπουδών του Κολλεγίου δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεσα γνώσεις και εμπειρίες μέσα από τη διαδικασία της έρευνας».

Ακολούθως ο Γενικός Διευθυντής του Κολλεγίου ΚΕΣ μίλησε για την ποιότητα και την αριστεία ως τις πιο σημαντικές προκλήσεις της Διεύθυνσης. Αυτές, είπε, εξασφαλίζονται αρχίζοντας από την προσεκτική στελέχωση με διοικητικό προσωπικό με ικανότητες και ψηλά προσόντα, ώστε να διασφαλίζεται η αναβάθμιση και η συνέχιση της σοβαρής δουλειάς που γίνεται στο κολλέγιο. Παράλληλα, πρόσθεσε, γίνεται ακόμη πιο προσεκτική στελέχωση με ακαδημαϊκό προσωπικό και συντονιστές προγραμμάτων με πολύ άριστα προσόντα και κατά το δυνατό ερευνητική δραστηριότητα, απαιτήσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Εξέφρασε την άποψη ότι τα διετή και τριετή επαγγελματικά προγράμματα σπουδών είναι πολύτιμα για τη βιομηχανία. «Απόδειξη είναι το τί συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας, για παράδειγμα με τα ΙΕΚ, δημόσια ή ιδιωτικά. Οι ενέργειες της ΑνΑΔ να δημιουργεί επαγγελματικά πρότυπα για διάφορα επαγγέλματα, τα οποία συνοδεύονται και από το αντίστοιχο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF είναι πολύ ορθή, μόνο που τα επαγγέλματα που έχουν μέχρι στιγμής περιγραφεί είναι σχετικά λίγα. Αν υπήρχε πλήρης περιγραφή των προτύπων για περισσότερα επαγγέλματα, και αν προσφέρονταν προγράμματα εκτός από την Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, η Κύπρος θα μπορούσε να γίνει πολύ ελκυστική για επαγγελματικά προγράμματα μη πανεπιστημιακού επιπέδου για πραγματικούς φοιτητές από γειτονικές χώρες και χώρες της ανατολικής Ευρώπης, για παράδειγμα σε τομείς όπως η ξενοδοχειακή βιομηχανία και οι υπηρεσίες Αισθητικής».     

Στο καταληκτικό του σχόλιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Στυλιανού είπε πως όραμά του δεν είναι άλλο από το «να συνεχίσουμε να προσφέρουμε πάντα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών, που να υπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ικανοποιούν τις φιλοδοξίες των νέων.  Οι συνέργειες μεταξύ Κολλεγίων και Πανεπιστημίων είναι χρήσιμες, όπως η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα ή ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι πάντα απαραίτητος».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


750