Αγορά Υπηρεσιών στα ΚΙΕ: Θα σταλεί νέο διορθωμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους επηρεαζόμενους


Αναφορικά με την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης ΚΙΕ Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος και τη σχετική Ανακοίνωση, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2019, και σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί στις 03/09/2019, στους δικαιούχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στα Τελικά Μητρώα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν απεστάλη η ορθή ενημέρωση σε αριθμό δικαιούχων. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται και θα αποσταλεί, εντός της ημέρας, νέο διορθωμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους επηρεαζόμενους.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

690