Στις 5 Οκτωβρίου, πριν από 60 χρόνια


ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑ*

Σαν σήμερα, πριν από εξήντα (60) χρόνια, στις 5 Οκτωβρίου 1959, άρχισαν τη λειτουργία τους τα Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, ύστερα από σχετική απόφαση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 16 Αυγούστου 1960, πέρασαν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης. Με την αυτοδιάλυσή της και την ψήφιση του Νόμου 12/1965, πλέον τα ΙΞΓ πέρασαν στην Αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας (το 1993 ονομάστηκε Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και από το 2019 ονομάζεται Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας). Το 1988 τα ΙΞΓ μετονομάστηκαν σε Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 30.480/14-07-1988.

Σήμερα τα ΚΙΕ λειτουργούν σε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, με σαράντα (40) Ινστιτούτα και έξι (6) παραρτήματα, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης σε περίπου 13.000 σπουδαστές τόσο στις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά για ξενόγλωσσους, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσσικά και Τουρκικά), όσο και σε μια ευρεία γκάμα μαθημάτων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογιστική, ενισχυτικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις). Επιπλέον, τα ΚΙΕ συντελούν στο στόχο της διά βίου μάθησης, αφού σε αυτά φοιτούν τόσο μαθητές όσο και ενήλικοι.

Ερευνητής-μελετητής και εκπαιδευτικός στα ΚΙΕ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter914