Τοποθέτηση / μετακίνηση Εκπαιδευτικών για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυνόντων/ουσών στα ΚΙΕ 2020-21


Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διευθύνοντες/ουσες Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση / μετακίνηση Εκπαιδευτικών για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυνόντων/ουσών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν τη συνημμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (υπόψη Προϊσταμένου Κ.Ι.Ε.)

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου 1434 Λευκωσία

Κριτήρια Επιλογής:

  1. Μόνιμη θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
  2. Δεκαετής, τουλάχιστον, υπηρεσία σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.
  3. Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
  4. Πολύ καλή γνώση μίας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
  5. Ικανότητες οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

Ενδέχεται να αποφασιστεί διαφορετικά, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο, για την ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Όπως περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο.

Σημειώνεται ότι τα Κ.Ι.Ε. υπάγονται στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και οι τοποθετήσεις/μετακινήσεις σε αυτά διέπονται από τα ισχύοντα για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

2936