Με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς θα επαναλειτουργήσουν τα Κ.Ι.Ε.


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, για πρακτικούς και λειτουργικούς λόγους, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) θα επαναλειτουργήσουν με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς 2020-2021.

Τον Σεπτέμβριο της επόμενης σχολικής χρονιάς 2020-2021, θα διεξαχθούν εντατικά μαθήματα για κάλυψη της διδακτέας ύλης των φετινών επιπέδων των μαθημάτων και, εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Οκτωβρίου 2020, θα διεξαχθούν οι αντίστοιχες Τελικές Ενιαίες Γραπτές Εξετάσεις, για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Το ΥΠΠΑΝ συνιστά στους Εκπαιδευτές οι οποίοι διδάσκουν σε τμήματα Προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, να συνεχίσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι και την προηγουμένη της ημέρας εξέτασης του αντίστοιχου μαθήματος.

Όλοι οι Εκπαιδευτές των Κ.Ι.Ε. θα λάβουν το ειδικό επίδομα που αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, ημερομηνία κατά την οποία είχαν ενημερωθεί τα ΚΙΕ ότι θα τερματίζονταν τα μαθήματα.

Οι Εκπαιδευτές οι οποίοι διδάσκουν σε τμήματα Προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, και θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα αμειφθούν για τις περιόδους που θα διδάξουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για τις πληρωμές διαδικασίες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1107