Αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές/-τριες για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κ.Ι.Ε.


Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 14/18 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Επικαιροποίηση Προσωπικών Στοιχείων

Αναφορικά με τον Διαγωνισμό «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/-τριες για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)», το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μέρους Α΄ των σχετικών Εγγράφων, για χρησιμοποίηση των Τελικών Μητρώων που δημιουργήθηκαν από τον εν λόγω Διαγωνισμό, για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Καλούνται οι δικαιούχοι, οι οποίοι/οι οποίες περιλαμβάνονται στα Τελικά Μητρώα και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στα μητρώα της σχολικής χρονιάς 2020-2021, όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», που βρίσκεται στον σύνδεσμοhttp://eforms.moec.gov.cy/kie-enimerosi, μέχρι την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020, στις 12:00 μ.μ. Σχετική ειδοποίηση θα αποσταλεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των ενδιαφερομένων.

Όσοι/όσες ανάδοχοι συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση, εκδηλώνουν αυτόματα και το ενδιαφέρον τους για ένταξή τους στα μητρώα των Κ.Ι.Ε. για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο του εν λόγω Διαγωνισμού, οι δικαιούχοι οι οποίοι/οι οποίες δεν θα συμπληρώσουν την πιο πάνω ηλεκτρονική δήλωση, θα διαγράφονται από τα Μητρώα της σχολικής χρονιάς 2020-2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

2590