Πληροφορίες για υλοποίηση της λειτουργίας του Προγράμματος Αλφαβητισμού Γ' Γ υμνασίου, στα ΚIΕ


Προς Διευθυντές/τριες Γυμνασίων και Εξατάξιων Σχολείων

Θέμα: Οδηγίες - Πληροφορίες για την Υλοποίηση της Λειτουργίας του Προγράμματος Αλφαβητισμού Γ' Γ υμνασίου, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' Γυμνασίου, το οποίο, με βάση την ταυτάριθμη εγκύκλιο, ημερομηνίας 04/04/22, θα λειτουργήσει σε απογευματινό χρόνο, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), και για τη σχολική χρονιά 2022-2023, πληροφορείστε ότι θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού Β' τάξης κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 και όσων μαθητών/τριών αξιολογήθηκαν από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) με ρίσκο λειτουργικού αναλφαβητισμού στη Στ' Δημοτικού και δεν παρακολούθησαν το Πρόγραμμα στην Α' ή/και Β' Γυμνασίου, για διάφορους λόγους. Νοείται ότι στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται αλλόγλωσσοι ή μαθητές/τριες για τους οποίους υπάρχει Απόφαση Ε.Ε.Ε.Α.Ε. Η τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων διενεργείται υπό την ευθύνη του/της Βοηθού Διευθυντή/τριας, Υπεύθυνου/ης για το Πρόγραμμα, και του/της Καθηγητή/τριας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.
    Επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές οδηγίες.
  2. Αποστολή Καταλόγων Μαθητών/τριών Αλφαβητισμού Β' Γυμνασίου 2021­2022.

Παρακαλούμε όπως, το αργότερο μέχρι 15 Απριλίου 2022, αποστείλετε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected] καταλόγους κατά μάθημα, των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες, με βάση όσα αναφέρονται πιο πάνω, θα ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού Γ' Γυμνασίου.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Κοιν: Διευθύνοντες/ ουσες Κ.Ι.Ε.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


589