Υποτροφίες Ξένων Γλωσσών Κ.Ι.Ε για τη σχολική χρονιά 2022-2023


Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (K.I.E.) ανακοινώνουν ότι από την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών στα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών Κ.Ι.Ε. για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Για τη διεκδίκηση υποτροφίας πρέπει να συμπληρωθεί το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023), και να επιστραφεί στο Κ.Ι.Ε. φοίτησης του/της μαθητή/μαθήτριας, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στη σχετική αίτηση,  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, έχουν όσοι/όσες μαθητές/-τριες φοιτούν σε μαθήματα Ξένων Γλωσσών κατά φετινή σχολική χρονιά, 2021-2022, έχουν πλήρη φοίτηση και θα παρακαθήσουν στις Τελικές Ενιαίες Γραπτές Εξετάσεις των Κ.Ι.Ε.  

Για τον καταρτισμό τoυ τελικού καταλόγου υποψηφίων για χορήγηση υποτροφιών, λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Οι βαθμολογίες τετραμήνων
  2. Ο βαθμός τελικής εξέτασης
  3. Ο αριθμός απουσιών
  4. Το ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ΔΕΝέχουν όσοι/όσες μαθητές/-τριες ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

i)    Μαθητές/-τριες που θα έχουν ολική απαλλαγή διδάκτρων κατά τη σχολική χρονιά 2022- 2023 (π.χ. τρίτο παιδί που θα φοιτά στο Κ.Ι.Ε., λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δυσπραγούντες μαθητές που λαμβάνουν δημόσιο χορήγημα κ.λπ.).

ii)     Μαθητές/-τριες που φοιτούσαν στο τελευταίο επίπεδο οποιασδήποτε γλώσσας, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.

iii)    Μαθητές/-τριες που φοιτούσαν στο επίπεδο Αγγλικών επιπέδου ΠΡΚ, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.

iv)    Ενήλικες μαθητές/-τριες

Οι Αιτήσεις για χορήγηση υποτροφιών, πρέπει να παραδίδονται στο Κ.Ι.Ε. από τους γονείς ή κηδεμόνες. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις, οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα προωθούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες, στους/στις Διευθύνοντες /Διευθύνουσες, των Κ.Ι.Ε.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


630