Αναθεωρημένα μητρώα για Αγορά Υπηρεσιών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

30 Ιουλ 2015 - 16:47


Αποτελέσματα του Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία μαθημάτων στα ΚΙΕ

06 Ιουλ 2015 - 15:26


Πραγματοποιείται σήμερα στο Υπ. Παιδείας σύσκεψη για τη μοριοδότηση των υποψηφίων στα ΚΙΕ

03 Ιουν 2015 - 16:50


Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)

29 Μαι 2015 - 12:49


Εκτός κριτηρίων το ανεργιακό, στις 55 οι μονάδες για εμπειρία για εργοδότηση στα ΚΙΕ

27 Μαι 2015 - 19:58


Τοποθέτηση, μετακίνηση Εκπαιδευτικών για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυνόντων ΚΙΕ για το 2015-2016

12 Ιαν 2015 - 13:08


Ανάθεση Σύμβασης για τα ΚΙΕ – Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας

02 Οκτ 2014 - 14:56


Τελικά μητρώα για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα ΚΙΕ

19 Σεπ 2014 - 15:51


Τελικά Μητρώα Εκπαιδευτών για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στα KIΕ

16 Σεπ 2014 - 15:05


Προκαταρκτικά μητρώα εκπαιδευτών την αγορά υπηρεσιών για τη διδασκαλία Ρωσικών στα ΚΙΕ

10 Σεπ 2014 - 17:01

Newsletter