Ανάθεση Σύμβασης για τα ΚΙΕ – Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας

02 Οκτ 2014 - 14:56


Τελικά μητρώα για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα ΚΙΕ

19 Σεπ 2014 - 15:51


Τελικά Μητρώα Εκπαιδευτών για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία μαθημάτων στα KIΕ

16 Σεπ 2014 - 15:05


Προκαταρκτικά μητρώα εκπαιδευτών την αγορά υπηρεσιών για τη διδασκαλία Ρωσικών στα ΚΙΕ

10 Σεπ 2014 - 17:01


Προκαταρκτικά μητρώα εκπαιδευτών την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία στα KIE

09 Σεπ 2014 - 13:27


Έγγραφα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία στα ΚΙΕ . Συμπληρωματική οδηγία 2

08 Αυγ 2014 - 23:46


Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Μαθημάτων στα ΚΙΕ

07 Αυγ 2014 - 18:40


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τα ΚΙΕ

25 Ιουλ 2014 - 16:17


Οδηγίες στους εκπαιδευτικούς των ΚΙΕ για συμπλήρωση των αναγκαίων εντύπων για πληρωμή

26 Νοε 2013 - 16:58


Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς των ΚΙΕ

26 Νοε 2013 - 16:36

Newsletter