Κυπριακή Δημοκρατία: Η πανδημία COVID-19 σε αριθμούς


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins δίνει ακριβή στατιστικά στοιχεία για την εξάπλωση του COVID-19 σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στο σχετικό διαδραστικό  πίνακα φαίνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και θανάτων για 185 χώρες σε όλη την υφήλιο. Οι αριθμοί αυτοί διαφοροποιούνται κάθε μέρα. Για το ελεύθερο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγράφονται τα ακόλουθα στις 16/04/2020

  1. Σε διάστημα 39 ημερών, από τις 9/3/2020 έως τις 15/04/2020 καταγράφηκαν 735 επιβεβαιωμένα κρούσματα.
  2. Την ίδια περίοδο προκλήθηκαν 12 θάνατοι με αιτία τον κορωνοϊό.  Κατά μέσο όρο, στην υπό επισκόπηση περίοδο, ένα άτομο έχανε την μάχη για τη ζωή κάθε 3,25 μέρες στις ελεύθερες περιοχές,.
  3. Η θνησιμότητα της Πανδημίας στην Κύπρο, οριζόμενη  ως  ποσοστό¹ των θανάτων επί των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ήταν 1,63%.
  4. Ο Απρίλιος του 2020 είναι μήνας σταθεροποίησης και αποκλιμάκωσης του αριθμού  των κρουσμάτων αφού ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ανά τετραήμερο,  είναι ο ακόλουθος:

-          1/4/2020 έως 4/4/2020 : 164 κρούσματα   ( 58+36+40+30 )

-          5/4/2020 έως 8/4/2020 : 100 κρούσματα  ( 20+19+29+32 )

-          9/4/2020 έως 12/4/2020 :107 κρούσματα ( 38+31+21+17 )

-          13/4/2020 έως 16/4/2020 : 102 κρούσματα ( 29+33+20+20 )

  1. Δεδομένης της ύπαρξης ασυμπτωματικών ασθενών είναι φανερό ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι ένα κλάσμα των πραγματικών κρουσμάτων, των οποίων ο πραγματικός αριθμός πιθανόν να είναι τετραψήφιος.
  2. Συνακόλουθα με το σημείο 5, είναι πιθανόν η πραγματική θνησιμότητα εξαιτίας του κορωνοϊού στην Κύπρο να μην υπερβαίνει το 1%.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπόδειγμα  αντιμετώπισης του Κορωνοϊού

Με βάση τους αριθμούς που δίνει στις 16/04/2020 το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins φαίνεται ότι το ποσοστό θνησιμότητας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων  στην Κύπρο είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό άλλων  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ανωτέρω δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία

Χώρα

Σύνολο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ως την ημερομηνία

Σύνολο θανάτων λόγω Πανδημίας

COVID -19

Ποσοστό (%) Θνησιμότητας (Θάνατοι δια επιβ. κρούσματα επί 100)

16 Απριλίου 2020

Ην. Πολιτείες

640 291

31 015

  4,84%

Ισπανία

182 816

19 130

10,46%

Ιταλία

165 155

21 645

13,11%

Γερμανία

135 633

  3 856

  2,84%

Γαλλία

134 598

17 188

12,77%

Βρετανία

104 133

13 755

13,21%

Βέλγιο

  34 809

 4 857

13,95%

Ολλανδία

  29 381

 3 326

11,32%

Ελλάδα

    2 207

     105

  4,76%

Κύπρος

       735

       12

   1,63%

Κατ’ αναλογία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχουμε εξαπλάσιους + θανάτους στην Ισπανία, οκταπλάσιους+ στην Ιταλία, Μ. Βρετανία και Βέλγιο, σχεδόν οκταπλάσιους στη Γαλλία, σχεδόν διπλάσιους στη Γερμανία και τριπλάσιους κατά προσέγγιση σε Ελλάδα και Ην. Πολιτείες. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στο σύστημα Υγείας της Κύπρου, στους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας που δίνουν με επιτυχία τη μάχη εναντίον του COVID-19

Σημειώσεις

  1. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού το ποσοστό (%) θνησιμότητας του COVID-19 = αριθμός Θανάτων δια αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων επί 100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

*Εκπαιδευτικός
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter554