Κύπρος Νοέμβριος 2020: Η Πανδημία Covid-19 με αριθμούς


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*  

Μεθοδολογία έρευνας

Οι αριθμοί που καταγράφονται στην έρευνα προκύπτουν από τις καθημερινές ανακοινώσεις της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, όπως δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική εφημερίδα Paideia-News. Συνολικά αποδελτιώθηκαν 30 ανακοινώσεις, όσες και οι μέρες του μηνός Νοεμβρίου 2020. Επίσης χρησιμοποιούνται στοιχεία από προηγούμενη έρευνα, που καλύπτει το οκτάμηνο Μαρτίου – Οκτωβρίου  2020. Τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία καταγράφονται.

Α. Κρούσματα

 1. Κατά το Νοέμβριο του 2020 εντοπίστηκαν μέσω μοριακής εξέτασης (PCRtest) έξι χιλιάδες εκατό ενενήντα εννιά   (6199) κρούσματα κορωνοϊού.
 2. Αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 206,6 κρούσματα για κάθε μέρα του Νοεμβρίου έναντι 84,2 κρούσματα τον Οκτώβριο και μόνο 19,5 κρούσματα κατά μέσο όρο τον Απρίλιο.
 3. Οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος του 2020 ονομάστηκαν ως το πρώτο κύμα Covid-19( Συνολικά 847 κρούσματα ). Ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης 2020 θα πρέπει να ονομαστούν όχι ως δεύτερο κύμα αλλά ως τσουνάμι, αφού παρουσιάζουν το θλιβερό ρεκόρ των οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων δέκα (8810) κρουσμάτων συνολικά.
 4. Ο αριθμός των κρουσμάτων του Νοεμβρίου 2020 καλύπτει το 58,7% των κρουσμάτων του εννιαμήνου Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020.
 5. Ο Νοέμβριος είχε περισσότερα κρούσματα από όσα οι προηγούμενοι οκτώ μήνες μαζί.
 6. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της μεγέθυνσης του προβλήματος τον τελευταίο μήνα παραθέτουμε συγκριτικούς αριθμούς ανά μήνα.

-          Νοέμβριος 2020: 6199 κρούσματα

-          Οκτώβριος 2020: 2611 κρούσματα

-          Σεπτέμβριος 2020: 267 κρούσματα

-          Αύγουστος 2020: 374 κρούσματα

-          Ιούλιος 2020: 118 κρούσματα

-          Ιούνιος 2020: 54 Κρούσματα

-          Μάιος 2020: 94 κρούσματα

-          Απρίλιος 2020: 585 κρούσματα

-          Μάρτιος 2020: 262 κρούσματα

 1. Συνολικά τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2020 ανιχνεύτηκε το 83,4% των κρουσμάτων των τελευταίων εννιά μηνών.
 2. Εκ των αποτελεσμάτων που φανερώνουν οι πιο πάνω καταθλιπτικοί αριθμοί κρίνεται ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και εφαρμόστηκαν τον Νοέμβρη του 2020 μάλλον ήταν αναποτελεσματικά.

Β. Μοριακές Εξετάσεις

1.      Κατά τις 30 ημέρες του Νοεμβρίου του 2020 έγιναν συνολικά εκατό τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα ένα (134 061) μοριακές εξετάσεις (PCRtest)

2. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των ελεύθερων περιοχών δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες χιλιάδες, το ποσοστό των μοριακών εξετάσεων ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού υπερβαίνει το 16%.

3.  Όπως είπαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ανιχνεύτηκαν 6199 κρούσματα. Το ποσοστό νοσηρότητας που προκύπτει από τις μοριακές εξετάσεις είναι  4,62%

4. Δεδομένου του μεγέθους του κυπριακού πληθυσμού μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι ο αριθμός των μοριακών εξετάσεων και των συνακόλουθων κρουσμάτων αντιπροσωπεύει με μικρή στατιστική απόκλιση τη γενική νοσηρότητα του πληθυσμού.

5. Αν η υπόθεση της παραγράφου 4 ευσταθεί, τότε τα ενεργά κρούσματα τον Νοέμβριο του 2020 στο σύνολο του κυπριακού πληθυσμού τον Νοέμβριο του 2020 πρέπει να ανέρχονται περίπου στο 4% του συνολικού πληθυσμού, μεταξύ τριάντα  και τριανταπέντε χιλιάδων.

Γ  Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigenrapidtest)

1. Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου έγιναν σχεδόν ενενήντα χιλιάδες rapidtest. ( ακριβής αριθμός 89787)

Γ.  Διακύμανση  νοσηρότητας εξεταζόμενων ανά δεκαήμερο

Τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων δείχνουν μικρή μόνο οπισθοχώρηση του κύματος του covid-19 το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη και οριακή αύξηση το τρίτο δεκαήμερο:

1. Το ποσοστό των κρουσμάτων επί των μοριακών εξετάσεων κατά το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ήταν 5,69%

2. Το ποσοστό των  κρουσμάτων επί των μοριακών εξετάσεων κατά το 2ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ήταν ελαφρά μειωμένο αφού οπισθοχώρησε από 5,69% σε 4,1%.

3. Το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, οι μοριακές εξετάσεις έδειξαν μικρή αύξηση του ποσοστού των κρουσμάτων αφού από 4,1% το δεύτερο δεκαήμερο έφτασαν το 4,41%.

4. Λεπτομερή στοιχεία για τη νοσηρότητα του covid-19 ανά δεκαήμερο αλλά και ημερησίως στο Παράρτημα 1.

Δ. Θάνατοι εξαιτίας του covid-19 τον Νοέμβριο του 2020

1. Τον Νοέμβριο του 2020 πέθαναν 24 άτομα με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια covid 19.

2. Η θνησιμότητα, ως ποσοστό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του μήνα ήταν 0,39%.

3. Το φύλο των θυμάτων του covid 19 τον Νοέμβριο του 2020 ήταν: Άντρες 16 (66,7%), γυναίκες 8 (33,3%). Η ασθένεια covid-19 κτυπά τους άνδρες περισσότερο.

4. Η μέση ηλικία των θυμάτων του  covid 19 το Νοέμβρη ήταν 77,3 έτη

4. Η ηλικία των θυμάτων του κορωνοϊού τον Νοέμβριο, κατά ηλικιακή ομάδα, ήταν:

- 51 έως 60 έτη: 1 άτομο,

- 61-70 έτη: 4 άτομα,

 71-80 έτη: 8 άτομα,

81-90 έτη: 9 άτομα,

91-100 έτη: 2 άτομα.

5. Το ποσοστό των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα που πέθαναν από Covid-19το Νοέμβριο ήταν 87,5%.

Ε. Κρούσματα κατά μήνα και μηνιαία θνησιμότητα

 1.  Μάρτιος 2020: 262 κρούσματα και οκτώ θάνατοι. Θνησιμότητα 3,05%
 2. Απρίλιος- Μάιος 2020: 682 κρούσματα και εννιά θάνατοι. Θνησιμότητα 1,32%
 3. Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2020: 544 κρούσματα και τρεις θάνατοι. Θνησιμότητα 0,55%
 4. Σεπτέμβρης 2020: 267 κρούσματα και δύο θάνατοι. Θνησιμότητα 0,75%
 5. Οκτώβρης 2020: 2611 κρούσματα και τρείς θάνατοι. Θνησιμότητα 0,11%
 6. Νοέμβρης 2020: έξι χιλιάδες εκατό ενενήντα εννιά κρούσματα και είκοσι τέσσερις θάνατοι. Θνησιμότητα 0,39%.

  Ζ. Αθροιστική μηνιαία καταγραφή κρουσμάτων και αθροιστική θνησιμότητα

 1. Μέχρι τις 30/04/2020 είχαμε 850 κρούσματα και δεκαπέντε νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19. Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 30/04/2020: 1,76%     [ 15:850Χ100 = 1,764….]
 2. Μέχρι τις 31/05/2020 είχαμε αθροιστικά 944 κρούσματα και δεκαεπτά νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19. Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/05/2020: 1,8%     [ 17:944Χ100 = 1,8008….]
 3. Μέχρι τις 30/06/2020 είχαμε συνολικά 998 κρούσματα και δεκαεννιά νεκρούς με αιτία θανάτου τον κορωνοϊό . Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 30/06/2020: 1,9%     [ 19:998Χ100 = 1,903….]
 4. Μέχρι τις 31/07/2020 είχαμε συνολικά 1114 κρούσματα και δεκαεννιά νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19 . Συνολική θνησιμότητα ως τις 31/07/2020: 1,71%     [ 19:1114Χ100 = 1,705….]
 5. Μέχρι τις 31/08/2020 είχαμε συνολικά 1488 κρούσματα και είκοσι νεκρούς με αιτία θανάτου τον κορωνοϊό . Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/08/2020: 1,34%     [ 20:1488Χ100 = 1,344….]
 6. Την 30 Σεπτεμβρίου 2020 είχαμε συνολικά 1755 κρούσματα και είκοσι δύο νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19 . Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/09/2020: 1,25%     [ 22:1755Χ100 = 1,25….]
 7. Την 31 Οκτωβρίου 2020 είχαμε συνολικά 4366 κρούσματα και είκοσι πέντε νεκρούς με αιτία θανάτου τον κορωνοϊό . Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/10/2020: 0,57%     [ 25:4366Χ100 = 0,595….]
 8. Την 30η Νοεμβρίου 2020 είχαμε συνολικά  10565 κρούσματα και σαράντα εννέα θανάτους με τελική αιτία κατάληξης τον covid-19. Συνολική θνησιμότητα λόγω covid-19 ως τις 30/11/2020: 0,46% [ 49:10565Χ100=0,4637 ]

Η.   Υπερφόρτωση του Συστήματος Υγείας:

 1.        Στις 31/10/2020 υπήρχαν στα Νοσοκομεία οι ακόλουθοι ασθενείς με covid-19: Νοσοκομείο Αμμοχώστου: 24 άτομα, Νοσοκομείο Λευκωσίας: 13 σύνολο 37 ασθενείς.
 2.        Στις 30/11/2020 υπήρχαν στα Νοσοκομεία οι ακόλουθοι ασθενείς με covid-19: Νοσοκομείο Αμμοχώστου: 69, Νοσοκομείο Λευκωσίας: 25, Νοσοκομείο Λεμεσού: 26, Μακάριο:  7 σύνολο 127 ασθενείς.
 3. .      Μέσα σε 30 μέρες οι ασθενείς με covid-19 υπέρ-τριπλασιάστηκαν (αύξηση 343%)
 4.        Οι εισαγωγές ασθενών είναι πολύ περισσότερες από τα εξιτήρια.
 5.        Αν συνεχιστεί και το Δεκέμβρη η ίδια κατάσταση και δεν αντιστραφεί ο ρυθμός εισαγωγών υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση να καταστεί οριακά κρίσιμη.

Υστερόγραφο

Το διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου 2020 άρχισε με άσχημα νέα. Μέσα σε δύο μόνο μέρες είχαμε 610 κρούσματα και τρεις θανάτους μέσα από μόλις 6157 εξετάσεις PCRtest. Το ποσοστό των κρουσμάτων του διημέρου, υπολογισμένο ως ποσοστό επί των μοριακών εξετάσεων προσέγγιζε το 10% [ κατ’ ακρίβεια : 9,91% ] Η κατάσταση φαίνεται δυσοίωνη…

Παράρτημα 1: Νοσηρότητα Νοέμβριος 2020

 1. 1.       Διακύμανση Νοσηρότητας ανά δεκαήμερο

1/11/2020  έως 10/11/2020: Κρούσματα:1930 , μοριακές εξετάσεις: 34035. Ποσοστό  covid 19: 5,69% 11/11/2020  έως 20/11/2020: Κρούσματα: 1957, μοριακές εξετάσεις: 47753. Ποσοστό  covid 19: 4,1%

  21/11/2020  έως 30/11/2020: Κρούσματα: 2312, μοριακές εξετάσεις: 52263. Ποσοστό covid 19: 4,42%

2. Διακύμανση  νοσηρότητας ανά ημέρα:

 1. 1.       1/11/2020: Κρούσματα: 197, μοριακές εξετάσεις: 3053. Ποσοστό προσβολής covid 19: 6,45%
 2. 2.       2/11/2020: Κρούσματα: 197, μοριακές εξετάσεις: 2706. Ποσοστό προσβολής covid 19: 7,28%
 3. 3.       3/11/2020: Κρούσματα: 174, μοριακές εξετάσεις: 4033. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,31%
 4. 4.       4/11/2020: Κρούσματα: 166, μοριακές εξετάσεις: 3529. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,7%
 5. 5.       5/11/2020: Κρούσματα: 233, μοριακές εξετάσεις: 3756. Ποσοστό προσβολής covid 19: 6,2%
 6. 6.       6/11/2020: Κρούσματα: 224, μοριακές εξετάσεις: 3693. Ποσοστό προσβολής covid 19: 6,07%
 7. 7.       7/11/2020: Κρούσματα: 314, μοριακές εξετάσεις: 4218. Ποσοστό προσβολής covid 19: 7,44%
 8. 8.       8/11/2020: Κρούσματα:116 , μοριακές εξετάσεις: 2803. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,14%
 9. 9.       9/11/2020: Κρούσματα: 111, μοριακές εξετάσεις: 2111. Ποσοστό προσβολής covid 19: 5,26%
 10. 10.   10/11/2020: Κρούσματα: 198, μοριακές εξετάσεις: 4143. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,78%
 11. 11.   11/11/2020: Κρούσματα: 165, μοριακές εξετάσεις: 3291. Ποσοστό προσβολής covid 19: 5,01%
 12. 12.   12/11/2020: Κρούσματα: 185, μοριακές εξετάσεις: 2891. Ποσοστό προσβολής covid 19: 6,4%
 13. 13.   13/11/2020: Κρούσματα: 207, μοριακές εξετάσεις: 3088. Ποσοστό προσβολής covid 19: 6,7%
 14. 14.   14/11/2020: Κρούσματα: 198, μοριακές εξετάσεις: 4157. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,76%
 15. 15.   15/11/2020: Κρούσματα: 127, μοριακές εξετάσεις: 3333. Ποσοστό προσβολής covid 19: 3,81%
 16. 16.   16/11/2020: Κρούσματα: 107, μοριακές εξετάσεις: 3679. Ποσοστό προσβολής covid 19: 2,91 %
 17. 17.   17/11/2020: Κρούσματα: 228, μοριακές εξετάσεις: 8887. Ποσοστό προσβολής covid 19: 2,57 %
 18. 18.   18/11/2020: Κρούσματα: 198, μοριακές εξετάσεις: 7049. Ποσοστό προσβολής covid 19: 2,81%
 19. 19.   19/11/2020: Κρούσματα: 268, μοριακές εξετάσεις: 6356. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,22%
 20. 20.   20/11/2020: Κρούσματα: 274, μοριακές εξετάσεις: 5022. Ποσοστό προσβολής covid 19: 5,46%
 21. 21.   21/11/2020: Κρούσματα: 245, μοριακές εξετάσεις: 7235. Ποσοστό προσβολής covid 19: 3,39%
 22. 22.   22/11/2020: Κρούσματα: 187, μοριακές εξετάσεις: 3223. Ποσοστό προσβολής covid 19: 5,8%
 23. 23.   23/11/2020: Κρούσματα: 262, μοριακές εξετάσεις: 5167. Ποσοστό προσβολής covid 19: 5,07%
 24. 24.   24/11/2020: Κρούσματα: 252, μοριακές εξετάσεις: 5424. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,65%
 25. 25.   25/11/2020: Κρούσματα: 254, μοριακές εξετάσεις: 6431. Ποσοστό προσβολής covid 19: 3,95%
 26. 26.   26/11/2020: Κρούσματα: 220, μοριακές εξετάσεις: 5935. Ποσοστό προσβολής covid 19: 3,71%
 27. 27.   27/11/2020: Κρούσματα: 310, μοριακές εξετάσεις: 6584. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,71%
 28. 28.   28/11/2020: Κρούσματα: 248, μοριακές εξετάσεις: 6590. Ποσοστό προσβολής covid 19: 3,76%
 29. 29.   29/11/2020: Κρούσματα: 152, μοριακές εξετάσεις: 3213. Ποσοστό προσβολής covid 19: 4,73%
 30. 30.   30/11/2020: Κρούσματα: 182, μοριακές εξετάσεις: 2461. Ποσοστό προσβολής covid 19: 7,4%

 Παράρτημα 2

Οι 24 καταγραμμένες περιπτώσεις θανάτου λόγω covid-19 τον Νοέμβριο του 2020

 1. 30/11/2020: θάνατος  άνδρα 72 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 2. 26/11/2020: θάνατος  άνδρα 84 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 3. 25/11/2020 : θάνατος  άνδρα 82 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 4. 24/11/2020 : θάνατος  άνδρα 75 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 5. 24/11/2020 : θάνατος  άνδρα 64 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 6. 22/11/2020: θάνατος  άνδρα 87 ετών χωρίς   υποκείμενα νοσήματα.
 7. 20/11/2020: θάνατος  άνδρα 74 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 8. 20/11/2020: θάνατος  άνδρα 70 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 9. 18/11/2020: θάνατος  άνδρα 74 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 10. 15/11/2020: θάνατος  γυναίκας 82 ετών με   υποκείμενα νοσήματα.
 11. 14/11/2020: θάνατος  γυναίκας 61 ετών με  σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
 12. 13/11/2020: θάνατος  άντρα 80 ετών με  υποκείμενα νοσήματα.
 13. 13/11/2020: Πέθανε άνδρας  85 ετών, με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, 
 14. 13/11/2020: Άντρας ηλικίας 72 ετών, με υποκείμενα νοσήματα.
 15. 13/11/2020: θάνατος  γυναίκας ηλικίας 54 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα
 16. 12/11/2020: θάνατος  άντρα 86 ετών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.
 17. 11/11/2020: θάνατος  άντρα 89 ετών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
 18. 11/11/2020: θάνατος  γυναίκας 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 19. 11/11/2020: θάνατος  άντρα 71 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 20. 11/11/2020: θάνατος  γυναίκας ηλικίας 62 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα
 21. 10/11/2020: θάνατος  γυναίκας 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 22. 10/11/2020: Πέθανε  γυναίκα 86 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 23. 10/11/2020: Πέθανε  γυναίκα 80 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 24. 07/11/2020: Θάνατος άντρα 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα

*Εκπαιδευτικός
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

626