Κατά πόσο δηλώνονται έγκυροι αριθμοί περιστατικών COVID-19; Μια στατιστική ανάλυση


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Ο νόμος του Benford είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την εγκυρότητα των στατιστικών στοιχείων από σύνολα αριθμητικών δεδομένων στην πραγματική ζωή. Η κύρια υπόθεση του νόμου αυτού είναι ότι το ψηφίο 1 μπορεί να βρεθεί πιο συχνά από τα ακόλουθα ψηφία (δηλαδή, 2-9), ενώ η κατανομή των ψηφίων αυτών μειώνεται σταδιακά.

Ο νόμος του Benford έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε επιδημιολογικά δεδομένα, όπως η δήλωση του αριθμού λοιμώξεων από COVID-19. Εάν η καμπύλη ανάπτυξης της πανδημίας ακολουθεί εκθετική κατανομή, μπορεί να προταθεί ότι ο αριθμός των αναφερόμενων λοιμώξεων ακολουθεί τον νόμο. Αντίθετα, εάν η καμπύλη είναι ισοπεδωμένη, οι αριθμοί δεν συμμορφώνονται με τον νόμο. Η εξέταση της εγκυρότητας αυτών των δεδομένων είναι βαρύνουσας σημασίας δεδομένου ότι τα ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού συνήθως δεν εμπιστεύεται τον αριθμό των μολύνσεων COVID-19 που δηλώνονται επισήμως από την κυβέρνηση.

Ο γραφών και ένας ακόμα ερευνητής αποφασίσαμε να δημιουργήσαμε μία βάση δεδομένων, η οποία θα παρέχει σε ερευνητές και μελετητές πληροφορίες για το πόσο υπάρχει εγκυρότητα ή όχι σχετικά με τον αριθμό των καθημερινών δηλωμένων περιστατικών COVID-19 από 171 χώρες μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2020. Η ανάλυση χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά στατιστικά τεστ (chi-square, Kuiper και Mean Absolute Deviation) για να προσδιορίσει εάν τα δεδομένα που δίνονται από κάθε χώρα στον κόσμο ταιριάζουν με τον νόμο του Benford, και άρα είναι έγκυρα.

Και τα τρία τεστ καταδεικνύουν ότι κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες αναφέρουν λανθασμένο αριθμό καθημερινών λοιμώξεων όπως για παράδειγμα διάφορα ασιατικά κράτη, πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, χώρες της Λατινικής Αμερικής, αραβικά κράτη κ.ά. Κατ’ εξαίρεση, φαίνεται η υποδήλωση λανθασμένου αριθμού καθημερινών λοιμώξεων από τις ΗΠΑ και την Ταϊβάν. Σε σχέση με την Κύπρο, όλα τα τεστ δείχνουν ότι ακολουθεί την κατανομή του Benford και επομένως κατά πάσα πιθανότητα ο αναφερόμενος αριθμός λοιμώξεων είναι αληθής. Αντίθετα, η Ελλάδα εμφανίζεται να μην ακολουθεί την κατανομή σε δύο από τα τρία τεστ.

Η βάση δεδομένων δημοσιεύτηκε στον επιστημονικό ιστοχώρο επιστημών υγείας MedRxiv και μπορείτε να τη δείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

https://www.researchgate.net/publication/346657036_The_Full_Database_of_Countries_with_Potential_COVID-19_Data_Misreport_based_on_Benford's_Law

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.04.20243832v1

*Ακαδημαϊκός – Γλωσσολόγος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

672