Κύπρος Δεκέμβριος 2020: Το εφιαλτικό πρόσωπο της Πανδημίας με αριθμούς


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Εισαγωγή

Στις 2/12/ 2020, στην αντίστοιχη έρευνα για το Νοέμβρη και βασισμένοι στα δεδομένα που είχαν ανακοινωθεί το  διήμερο 1ης – 2ης του Δεκέμβρη κάναμε την ακόλουθη δυσοίωνη πρόβλεψη: Το διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου 2020 άρχισε με άσχημα νέα. Μέσα σε δύο μόνο μέρες είχαμε 610 κρούσματα και τρεις θανάτους μέσα από μόλις 6157 εξετάσεις PCRtest. Το ποσοστό των κρουσμάτων του διημέρου, υπολογισμένο ως ποσοστό επί των μοριακών εξετάσεων προσέγγιζε το 10% [ κατ’ ακρίβεια : 9,91% ] Η κατάσταση φαίνεται δυσοίωνη…Δυστυχώς η απαισιόδοξη πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε και δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι ότι φτάσαμε στην κορύφωση….

Μεθοδολογία έρευνας

Οι αριθμοί που καταγράφονται στην έρευνα προκύπτουν από τις καθημερινές ανακοινώσεις  του Υπουργείου Υγείας, όπως δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική εφημερίδα Paideia-News. Συνολικά αποδελτιώθηκαν τριάντα ένα ανακοινώσεις, όσες και οι μέρες του Δεκεμβρίου 2020. Επίσης χρησιμοποιούνται στοιχεία από προηγούμενες έρευνες, που καλύπτουν την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου  2020. Τα ακόλουθα συμπεράσματα καταγράφονται:

Α. Κρούσματα

 1. Κατά το Δεκέμβριο εντοπίστηκαν συνολικά 12086 κρούσματα, έναντι 6199 κρουσμάτων τον Νοέμβριο. Η αύξηση του Δεκέμβρη σε σύγκριση με τον Νοέμβρη ήταν 94,96 %. Τα κρούσματα σχεδόν διπλασιάστηκαν.
 2. Αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 390 κρούσματα ανά ημέρα τον Δεκέμβριο, έναντι  206,6 κρουσμάτων κατά μέσο όρο ημερησίως το Νοέμβριο,  84,2 κρούσματα τον Οκτώβριο και 19,5 κρούσματα κατά μέσο όρο τον Απρίλιο.
 3. Οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος του 2020 ονομάστηκαν ως  πρώτο κύμα Covid-19( Συνολικά 847 κρούσματα ) Ουσιαστικά όμως ήταν τρικυμία σε ένα ποτήρι νερό. Ο Δεκέμβρης του 2020, κατ’ αναλογία δεν είναι απλώς κύμα, αλλά τσουνάμι, κατακλυσμός.
 4. Ο αριθμός των κρουσμάτων του Δεκεμβρίου 2020 καλύπτει το 53,36% των κρουσμάτων του δεκάμηνου Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.
 5. Ο Δεκέμβριος είχε περισσότερα κρούσματα από όσα οι προηγούμενοι εννιά μήνες μαζί. Ο Νοέμβριος ομοίως είχε περισσότερα κρούσματα από όσα οι προηγούμενοι οκτώ μήνες μαζί. Η αύξηση είναι εκθετική.
 6. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της μεγέθυνσης του προβλήματος  παραθέτουμε συγκριτικούς αριθμούς ανά μήνα.

-          Δεκέμβριος 2020: 12086 κρούσματα

-          Νοέμβριος 2020: 6199 κρούσματα

-          Οκτώβριος 2020: 2611 κρούσματα

-          Σεπτέμβριος 2020: 267 κρούσματα

-          Αύγουστος 2020: 374 κρούσματα

-          Ιούλιος 2020: 118 κρούσματα

-          Ιούνιος 2020: 54 Κρούσματα

-          Μάιος 2020: 94 κρούσματα

-          Απρίλιος 2020: 585 κρούσματα

-          Μάρτιος 2020: 262 κρούσματα

     Υπάρχει ένα μοτίβο διπλασιασμού κρουσμάτων τους τελευταίους τρεις μήνες, αφού ο Νοέμβρης είχε υπερδιπλάσια κρούσματα από τον Οκτώβρη και ο Δεκέμβρης σχεδόν διπλάσια από τον Νοέμβρη

 1. Συνολικά τον Οκτώβριο, το Νοέμβριο και τον Δεκέμβρη του 2020 (Δεύτερο κύμα ) ανιχνεύτηκε το 92,25% των κρουσμάτων των τελευταίων δέκα μηνών.
 2. Εκ των αποτελεσμάτων που φανερώνουν οι πιο πάνω καταθλιπτικοί αριθμοί κρίνεται ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και εφαρμόστηκαν συνολικά το τελευταίο τρίμηνο του 2020  ήταν αναποτελεσματικά.

Β. PCRtests και Εξετάσεις αντιγόνου

1.   Το Δεκέμβριο του 2020 έγιναν συνολικά 335 159 εξετάσεις ανίχνευσης κορωνοϊού. Μετρούμε μαζί τα δύο είδη εξετάσεων, εφόσον από τις 28/12/2020 το Υπουργείο Υγείας θεωρεί τις εξετάσεις αντιγόνου 100% έγκυρες και δεν επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα τους με  PCRtests. Από τις εξετάσεις αυτές προέκυψαν 12086 κρούσματα. Το ποσοστό θετικότητας στην ανίχνευση του covid-19 το Δεκέμβριο ήταν 3,61%

 2.  Αντίστοιχα κατά τις 30 ημέρες του Νοεμβρίου του 2020 έγιναν συνολικά εκατό τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα ένα (134 061) μοριακές εξετάσεις (PCRtest) και 89787antigenrapidtest. Συνολικά δηλαδή είχαμε 223 848 διαγνωστικές εξετάσεις. Το ποσοστό θετικότητας στις εξετάσεις του Νοεμβρίου ήταν 2,77% Παρατηρούμε αύξηση της μεταδοτικότητας του covid-19 το Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο

3. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των ελεύθερων περιοχών δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες χιλιάδες, το ποσοστό των εξετάσεων το Δεκέμβριο ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού υπερβαίνει το 41%.

4. Το ποσοστό νοσηρότητας που προκύπτει από τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου είναι 3,61% Δεδομένου του μεγέθους του κυπριακού πληθυσμού μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι ο αριθμός των εξετάσεων και των συνακόλουθων κρουσμάτων αντιπροσωπεύει με μικρή στατιστική απόκλιση τη γενική νοσηρότητα του πληθυσμού.

5. Αν η υπόθεση της παραγράφου 4 ευσταθεί, τότε τα ενεργά κρούσματα το Δεκέμβριο του 2020 στο σύνολο του πρέπει να ανέρχονται περίπου στο 3,6% του συνολικού πληθυσμού, μεταξύ 25 000  και 30 000.

Γ  Διακύμανση θετικότητας στον covid-19 ανά δεκαήμερο του Δεκέμβρη 2020

Από τα αποτελέσματα των  εξετάσεων για covid-19 ανά δεκαήμερο προκύπτει:

 1. 1.       Το ποσοστό των κρουσμάτων επί των διαγνωστικών εξετάσεων κατά το 1ο δεκαήμερο του Δεκέμβρη ήταν 3,34%.   [3486 : 104275 Χ 100 ]
 2. 2.       Το ποσοστό των  κρουσμάτων επί των  εξετάσεων κατά το 2ο δεκαήμερο του Δεκέμβρη ήταν  3,34% . [ 3666:109702Χ100 ]
 3. 3.       Την περίοδο 21/12/2020 έως 31/12/2020 οι  εξετάσεις ήταν θετικές σε covid-19  σε ποσοστό 4,07% [4933:121182Χ100 ]
 4. 4.       Συμπέρασμα: Η διάδοση του covid-19 ήταν σταθερά ψηλή τα πρώτα δύο δεκαήμερα του Δεκεμβρίου, και ανέβηκε περεταίρω το τρίτο δεκαήμερο, όταν «έσπασε» το φράγμα του 4%.

Δ. Θάνατοι εξαιτίας του covid-19 το Δεκέμβριο του 2020

1. Τον Δεκέμβριο  πέθαναν 76  άτομα με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια covid 19 , έναντι 24 τον  Νοέμβριο. Έχουμε τριπλασιασμό των  θανάτων τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

2. Η θνησιμότητα, ως ποσοστό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων το Δεκέμβριο ανέβηκε στο 0,63% έναντι   0,39% το Νοέμβριο. Σχεδόν διπλασιάστηκε.

3. Το φύλο των θυμάτων του covid 19 τον τελευταίο μήνα του δίσεκτου 2020 ήταν: Άντρες 51 (67,1%), γυναίκες 25 (32,9%).  Η ασθένεια covid-19 φαίνεται να σκοτώνει περισσότερο άνδρες.

4. Η μέση ηλικία των θυμάτων του  covid 19 το Δεκέμβρη του 2020 ήταν τα 83,5 έτη, έναντι μέσου όρου 77,3 έτη  το Νοέμβρη.

4. Η ηλικία των θυμάτων του κορωνοϊού τον Δεκέμβριο, κατά ηλικιακή ομάδα, ήταν:

- 50 έως 59 έτη: 0 άτομα, (0%)

60-69 έτη: 6 άτομα.  (7,9%)

 70-79 έτη: 11 άτομα. (14,5%)

80-89 έτη: 41 άτομα  (53,9%)

90-99 έτη: 16 άτομα. (21%)

100-109 έτη: 2 άτομα. (2,7%)

5. Το ποσοστό των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα που πέθαναν με τελική αιτία την ασθένεια Covid-19το Δεκέμβριο ήταν 89,5% έναντι αντίστοιχου ποσοστού  87,5%  το Νοέμβριο.

Ε. Κρούσματα κατά μήνα και μηνιαία θνησιμότητα

 1.  Μάρτιος 2020: 262 κρούσματα και οκτώ θάνατοι. Θνησιμότητα 3,05%
 2. Απρίλιος- Μάιος 2020: 682 κρούσματα και εννιά θάνατοι. Θνησιμότητα 1,32%
 3. Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2020: 544 κρούσματα και τρεις θάνατοι. Θνησιμότητα 0,55%
 4. Σεπτέμβρης 2020: 267 κρούσματα και δύο θάνατοι. Θνησιμότητα 0,75%
 5. Οκτώβρης 2020: 2611 κρούσματα και τρείς θάνατοι. Θνησιμότητα 0,11%
 6. Νοέμβρης 2020: έξι χιλιάδες εκατό ενενήντα εννιά κρούσματα και είκοσι τέσσερις θάνατοι. Θνησιμότητα 0,39%.
 7. Δεκέμβριος 2020: 12086 κρούσματα και 76 θάνατοι. Θνησιμότητα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 0,63%.

  Ζ. Αθροιστική μηνιαία καταγραφή κρουσμάτων και αθροιστική θνησιμότητα

 1. Μέχρι τις 30/04/2020 είχαμε 850 κρούσματα και δεκαπέντε νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19. Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 30/04/2020: 1,76%  [ 15:850Χ100 = 1,764….]
 2. Μέχρι τις 31/05/2020 είχαμε αθροιστικά 944 κρούσματα και δεκαεπτά νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19. Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/05/2020: 1,8%  [ 17:944Χ100 = 1,8008….]
 3. Μέχρι τις 30/06/2020 είχαμε συνολικά 998 κρούσματα και δεκαεννιά νεκρούς με αιτία θανάτου τον κορωνοϊό . Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 30/06/2020: 1,9%  [ 19:998Χ100 = 1,903….]
 4. Μέχρι τις 31/07/2020 είχαμε συνολικά 1114 κρούσματα και δεκαεννιά νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19 . Συνολική θνησιμότητα ως τις 31/07/2020: 1,71%  [ 19:1114Χ100 = 1,705….]
 5. Μέχρι τις 31/08/2020 είχαμε συνολικά 1488 κρούσματα και είκοσι νεκρούς με αιτία θανάτου τον κορωνοϊό . Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/08/2020: 1,34%  [ 20:1488Χ100 = 1,344….]
 6. Την 30 Σεπτεμβρίου 2020 είχαμε συνολικά 1755 κρούσματα και είκοσι δύο νεκρούς με αιτία θανάτου την ασθένεια  covid-19. Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/09/2020: 1,25%  [ 22:1755Χ100 = 1,25….]
 7. Την 31 Οκτωβρίου 2020 είχαμε συνολικά 4366 κρούσματα και είκοσι πέντε νεκρούς με αιτία θανάτου τον κορωνοϊό. Αθροιστική θνησιμότητα ως τις 31/10/2020: 0,57%  [ 25:4366Χ100 = 0,595….]
 8. Την 30η Νοεμβρίου 2020 είχαμε συνολικά  10565 κρούσματα και σαράντα εννέα θανάτους με τελική αιτία κατάληξης τον covid-19. Συνολική θνησιμότητα λόγω covid-19 ως τις 30/11/2020: 0,46% [ 49:10565Χ100=0,4637 ]
 9. Την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχαμε συνολικά  22651 κρούσματα και εκατό είκοσι πέντε θανάτους με τελική αιτία κατάληξης τον covid-19. Συνολική θνησιμότητα λόγω covid-19 ως τις 31/12/2020: 0,55%  [ 125:22651Χ100=0,45518… ]

Η.   Υπερφόρτωση του Συστήματος Υγείας:

 1.       Στις 31/10/2020 υπήρχαν στα Νοσοκομεία οι ακόλουθοι ασθενείς με covid-19: Νοσοκομείο Αμμοχώστου: 24 άτομα, Νοσοκομείο Λευκωσίας: 13 σύνολο 37 ασθενείς.
 2.       Στις 30/11/2020 υπήρχαν στα Νοσοκομεία οι ακόλουθοι ασθενείς με covid-19: Νοσοκομείο Αμμοχώστου: 69, Νοσοκομείο Λευκωσίας: 25, Νοσοκομείο Λεμεσού: 26, Μακάριο: 7 σύνολο 127 ασθενείς.
 3.       Μέσα σε 30 μέρες οι ασθενείς με covid-19 υπέρ-τριπλασιάστηκαν (αύξηση 343%)
 4.       Στις 31/12/2020 υπήρχαν στα Νοσοκομεία οι ακόλουθοι ασθενείς με covid-19: Νοσοκομείο Αμμοχώστου: 68, Νοσοκομείο Λευκωσίας: 53, Νοσοκομείο Λεμεσού: 34 Μακάριο: 5 σύνολο 160 ασθενείς.
 5.      Τον Δεκέμβριο είχαμε  αύξηση νοσηλευομένων κατά 26% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Επίλογος: Αν συνεχιστεί και τον Γενάρη η αύξηση ενδέχεται το σύστημα υγείας να καταρρεύσει και οι νεκροί να αυξηθούν δραματικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να γλυτώσουμε από αυτό τον εφιάλτη…

Παράρτημα 1: Οι Νεκροί από covid 19 τον μαύρο Δεκέμβρη του 2020

 1. 31/12/2020: Άντρας 91 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 2. 31/12/2020:  Άντρας 80 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 3. 31/12/2020: Άντρας 84 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 4. 31/12/2020: Άντρας 90 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 5. 31/12/2020: Άντρας 79 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 6. 31/12/2020: Γυναίκα 90 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 7. 30/12/2020: Άντρας 67 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 8. 30/12/2020: Άντρας 90 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 9. 29/12/2020: Άντρας 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 10. 29/12/2020: Γυναίκα 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 11. 29/12/2020: Άντρας 84 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 12. 29/12/2020: Άντρας 88 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 13. 28/12/2020: Άντρας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 14. 27/12/2020: Άντρας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 15. 26/12/2020: Άντρας 73 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 16. 26/12/2020: Άντρας 87 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 17. 25/12/2020: Άντρας 71 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 18. 25/12/2020: Άντρας 73 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 19. 24/12/2020: Άντρας 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 20. 24/12/2020: Άντρας 94 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 21. 24/12/2020: Γυναίκα 95 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 22. 23/12/2020: Άντρας 90 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 23. 23/12/2020: Γυναίκα 94 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 24. 23/12/2020: Γυναίκα 97 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 25. 22/12/2020: Άντρας 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 26. 22/12/2020: Άντρας 86 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 27. 22/12/2020: Γυναίκα 66 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 28. 22/12/2020: Γυναίκα 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 29. 22/12/2020: Άντρας 101 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 30. 21/12/2020: Άντρας 89 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 31. θάνατος  άντρα 86 ετών  2/12/2020.*
 32. Θάνατος γυναίκας 100 ετών 2/12/2020*
 33. Θάνατος γυναίκας 90 ετών 13/12/2020*
 34. θάνατος  άντρα 78 ετών  14/12/2020.*
 35. 20/12/2020: Άντρας 72 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 36. 20/12/2020: Γυναίκα 89 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 37. 19/12/2020: Άντρας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 38. 19/12/2020: Γυναίκα 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 39. 18/12/2020: Άντρας 89 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 40. 18/12/2020: Άντρας 61 ετών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.
 41. 16/12/2020: Άντρας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 42. 15/12/2020: Άντρας 91 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 43. 15/12/2020: Άντρας 74 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 44. 14/12/2020: Γυναίκα 85 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 45. 14/12/2020: Γυναίκα 86 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 46. 14/12/2020: Γυναίκα 89 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 47. 14/12/2020: Άντρας 96 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 48. 13/12/2020: Γυναίκα 84 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
 49. 12/12/2020: Άντρας 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 50. 12/12/2020: Άντρας 88 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 51. 11/12/2020: Άντρας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 52. 11/12/2020: Γυναίκα 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 53. 11/12/2020: Άντρας 63 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 54. 10/12/2020: Άντρας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 55. 10/12/2020: Γυναίκα 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 56. 09/12/2020: Άντρας 79 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 57. 09/12/2020: Άντρας 98 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 58. 08/12/2020: Άντρας 76 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 59. 08/12/2020: Άντρας 84 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 60. 08/12/2020: Άντρας 63 ετών χωρίς   υποκείμενα νοσήματα.
 61. 08/12/2020: Γυναίκα 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 62. 08/12/2020: Γυναίκα 91 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 63. 07/12/2020: Άντρας 84 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 64. 07/12/2020: Άντρας 89 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 65. 06/12/2020: Γυναίκα 86 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 66. 06/12/2020: Άντρας 72 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 67. 05/12/2020: Γυναίκα 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 68. 05/12/2020: Άντρας 81 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 69. 04/12/2020: Γυναίκα 84 ετών χωρίς   υποκείμενα νοσήματα.
 70. 04/12/2020: Γυναίκα 94 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 71. 04/12/2020: Άντρας 78 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
 72. 03/12/2020: Άνδρας 87 ετών με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.
 73. 03/12/2020:  Γυναίκα 87 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 74. 02/12/2020: Άνδρας 84 ετών με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.
 75. 02/12/2020: Άνδρας 62 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 76. 02/12/2020:  Γυναίκα 83 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

 

 Παράρτημα 2

Οι 24 καταγραμμένες περιπτώσεις θανάτου λόγω covid-19 τον Νοέμβριο του 2020

 1. 30/11/2020: Άνδρας 72 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 2. 26/11/2020: Άνδρας 84 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 3. 25/11/2020 : Άνδρας 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 4. 24/11/2020 : Άνδρας 75 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 5. 24/11/2020 : Άνδρας 64 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 6. 22/11/2020: Άνδρας 87 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
 7. 20/11/2020: Άνδρας 74 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 8. 20/11/2020: Άνδρας 70 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 9. 18/11/2020: Άνδρας 74 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 10. 15/11/2020: Γυναίκα 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 11. 14/11/2020: Γυναίκα 61 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 12. 13/11/2020: Άντρας 80 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 13. 13/11/2020: Άνδρας  85 ετών, με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, 
 14. 13/11/2020: Άντρας  72 ετών, με υποκείμενα νοσήματα.
 15. 13/11/2020: Γυναίκα ηλικίας 54 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα
 16. 12/11/2020: Άντρας 86 ετών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.
 17. 11/11/2020: Άντρας 89 ετών με  υποκείμενα νοσήματα.
 18. 11/11/2020: Γυναίκα 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 19. 11/11/2020: Άντρας 71 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 20. 11/11/2020: Γυναίκα ηλικίας 62 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα
 21. 10/11/2020: Γυναίκα 92 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 22. 10/11/2020: Γυναίκα 86 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 23. 10/11/2020: Γυναίκα 80 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
 24. 07/11/2020: Άντρας 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα

* Εκπαιδευτικός

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


820