Περί των αντισωμάτων ο λόγος


ΤΗΣ ΦΑΙΔΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ*

“Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 αναπτύσσουν αντισώματα, σύμφωνα με τα ευρήματα μελετών, ωστόσο, το ακριβές χρονικό διάστημα που τα παραχθέντα αυτά αντισώματα προστατεύουν το άτομο από πιθανή δεύτερη μόλυνση από τον ιό δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Μια σαφής απάντηση γίνεται πλέον επιτακτική με την επικείμενη έναρξη των εμβολιασμών για τον SARS-CoV-2  σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο καίριο αυτό ερώτημα που σχετίζεται και με τον εμβολιασμό αλλά και τον ευρύτερο έλεγχο της πανδημίας, απαντά το πρόσφατο άρθρο του επικεφαλής της Ομάδας Ελέγχου του Υγειονομικού Προσωπικού στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Οξφόρδης δρος David Eyre και των συνεργατών του.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό "The New England Journal of edicine" με τίτλο "Τα επίπεδα των αντισωμάτων και η συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 σε εργαζόμενους σε υγειονομικές μονάδες".

Οι καθηγητές του ΕΚΠΑ Ουρανία Τσιτσιλώνη, Πέτρος Σφηκάκης, Ευάγγελος Τέρπος και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα αποτελέσματα του άρθρου.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων από τον SARS-CoV-2 σε περίπου 12.500 υγειονομικούς ηλικίας 28-49 ετών από 4 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία στο Oxfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου για 31 εβδομάδες (περίπου 8 μήνες), από τον Απρίλιο έως και το Νοέμβριο του 2020. Κατά την έναρξη της μελέτης, όλοι οι συμμετέχοντες ελέγχθηκαν για την παρουσία και τα επίπεδα αντισωμάτων έναντι της πρωτείνης-ακίδας (anti-S) του νέου κορωνοϊού.

Βρέθηκε ότι μόλις οι 1.177 από αυτούς (ποσοστό 9,4%) είχαν αναπτύξει αντισώματα, ενώ άλλοι 88 (0,7%) υπέστησαν ορομετατροπή (δηλ. εμφάνισαν αντισώματα) κατά τη διάρκεια της 8μηνης μελέτης. Από το σύνολο των θετικών για αντισώματα συμμετεχόντων, ποσοστό 68% δήλωσαν ότι είχαν συμπτώματα συμβατά με COVID-19, αλλά μόνο το 37% από αυτούς είχε θετικό μοριακό τεστ (PCR).

Η παρακολούθηση όλων των εργαζομένων στις υγειονομικές μονάδες έγινε με επαναλαμβανόμενα μοριακά τεστ ανά 2 εβδομάδες και επαναλαμβανόμενα τεστ αντισωμάτων ανά 2 μήνες, τόσο έναντι της πρωτείνης-ακίδας (anti-S) όσο και έναντι της πρωτείνης του νουκλεοκαψιδίου (anti-Ν) του SARS-CoV-2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τα άτομα που δεν είχαν στην αρχή anti-S αντισώματα, ένα ποσοστό περίπου 2% εμφάνισαν κατά τη διάρκεια της μελέτης θετικό μοριακό τεστ (δηλ. μολύνθηκαν από το νέο κορωνοϊό).

Εντυπωσιακά, περίπου οι μισοί από αυτούς ήταν και παρέμειναν εντελώς ασυμπτωματικοί, δηλαδή δεν παρουσίασαν κανένα σύμπτωμα της νόσου από το νέο κορωνοϊό COVID-19. Το δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν ότι οι υγειονομικοί που στην αρχή της μελέτης είχαν anti-S ή/και anti-N αντισώματα ανεξάρτητα αν είχαν εμφανίσει ή όχι συμπτώματα (αν ήταν δηλαδή συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί, αντίστοιχα), όταν μολύνθηκαν για δεύτερη φορά από τον SARS-CoV-2 δεν εμφάνισαν κανένα σύμπτωμα συμβατό με COVID-19.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ιδιαίτερη ισχυρή ένδειξη ότι τα αντισώματα που παράγονται μετά την πρώτη λοίμωξη με το νέο κορωνοϊό, παρέχουν προστασία από επαναλοίμωξη για τουλάχιστον 6 μήνες.

Το τρίτο σημαντικό στοιχείο ήταν ότι η προστατευτική ανοσία παρέχεται από όποιον τύπο αντι-SARS-CoV-2 ειδικών αντισωμάτων και αν έχει αναπτύξει ο οργανισμός, είτε έναντι της πρωτείνης-ακίδας (anti-S) είτε έναντι της νουκλεοπρωτείνης (anti-N) είτε έναντι και των δύο.

Τέλος, 24 υγειονομικοί που είχαν στην αρχή θετικό μοριακό τεστ (άρα είχαν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2) και ήταν αρνητικοί στα τεστ αντισωμάτων, όταν ήρθαν ξανά σε επαφή με τον ιό δεν επαναμολύνθηκαν. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι τα επίπεδα των αντισωμάτων αυτών των 24 ατόμων ήταν μεν αρνητικά αλλά κοντά στο όριο της θετικότητας όπως ορίζεται από τις εταιρείες παραγωγής των τεστ, γεγονός που υποδεικνύει ότι ακόμα και χαμηλά επίπεδα αντισωμάτων ασκούν προστατευτική δράση στην περίπτωση επαναλοίμωξης.

Οι ερευνητές μάλιστα τονίζουν ότι και η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων συμμετέχει στην προστατευτική ανοσία έναντι του νέου κορωνοϊού, παρόλο που τεστ για την ανίχνευση anti-SARS-CoV-2 ειδικών Τ λεμφοκυττάρων, λόγω κόστους και εξειδικευμένων εργαστηριακών τεχνικών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως.

Συμπερασματικά, και παρά το ότι η συγκεκριμένη μελέτη περιορίζεται σε εργαζόμενους σε υγειονομικές μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου, άτομα που έχουν αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 έχουν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο επαναλοίμωξης από τον κορωνοϊό για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την αρχική μόλυνσή τους.”

Οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά τον σχεδιασμό επιστροφής μαθητών, εκπαιδευτικών και συνεργατών στις σχολικές μονάδες, βασίζεται κατα κύριο λόγο στις εισηγήσεις της επιστημονικής ομάδας. Μου κάνει εντύπωση που μελέτες τέτοιας βαρύτητας, δεν αποτελούν βασικό κριτήριο στον σχεδιασμό και λήψη μέτρων κατά της πανδημίας.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητική μελέτη ανάμεσα στον πληθυσμό της Κύπρου, για παρουσία αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού και αφορά τρεις πληθυσμιακές ομάδες.

Σε αυτή τη φάση της έρευνας έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν άτομα τα οποία διαγνώστηκαν θετικά με κορωνοϊό, επαγγελματίες υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Μακάρειο Νοσοκομείο και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και άτομα από το γενικό πληθυσμό, για να δώσουν δείγματα βιολογικού υλικού.

Η μελέτη διεξάγεται από το Κέντρο Αριστείας Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Επιστημών Υγείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι, σήμερα μετράμε πέραν των 26000 θετικών κρουσμάτων στο νησί μας, ένα σημαντικο ποσοστό, το οποίο οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη.

Αυτοί οι συνάνθρωποι μας, έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί απο την νόσο, έχουν βιώσει ρατσισμό και bullying, έχουν απομονωθεί και επηρεαστεί τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα αριθμιτικό ποσοστό στις στατιστικές μιας αναφοράς, με το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων να παραγνωρίζει τις συναισθηματικές και ψυχολογικές τους συνέπειες.

Δεν θα θέλαμε να γίνουμε ξανά θεατές στο ίδιο έργο, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι, εβδομαδιαίως, θα ταλαιπωρούνται σε ουρές έξω απο τα κέντρα δειγματοληψίας.

Η προσκόμιση τεστ αντισωμάτων αντί του αρνητικού rapittest, θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση για χιλιάδες εργαζόμενους και μαθητές, που έχουν ήδη νοσήσει και παράλληλα να καταγραφεί το ποσοστό φυσικής ανοσίας στην κοινότητα για ερευνητικούς σκοπούς.

Ευελπιστούμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης αλλά και η ξένη επιστημονική βιβλιογραφία, να αποτελέσουν τα βασικότερα κριτήρια λήψης μέτρων και αποφάσεων, καθοριστικά για μας και τα παιδιά μας τόσο σε εκπαιδευτικό και ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικοοικονομικό.

*Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


949